Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Skapa invånarinitiativ

För att kunna lägga fram ett invånarinitiativ måste du först identifiera dig i tjänsten.

Val av identifieringssätt

Vi rekommenderar stark autentisering. Stark autentisering gör det lättare att administrera och följa initiativet i tjänsten.

Ett initiativ till kommunal folkomröstning kräver stark autentisering.

Kommunförteckning

I förteckningen finns de kommuner som har gått med i webbtjänsten Invånarinitiativ.fi. Om du inte hittar din kommun i förteckningen, kontakta kommunen i fråga för att få anvisningar om hur du kan lägga fram ett initiativ.

Kommuninvånare

Du är invånare i den kommun där du är varaktigt bosatt.

Välj grunden för din initiativrätt


Typ av initiativ anvisningssidan finns ytterligare information.