Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Ilmastohätätilan julistaminen

Lahtis Invånarinitiativ
Publicerad 
12.4.2019
Samlar deltagare
Skickad till kommunen 
Samlar deltagare

Initiativets innehåll

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Lahden kaupunki julistaa ensimmäisenä Suomessa ilmastohätätilan. Ilmastonmuutos ja ennennäkemätön ekologinen kriisi eivät ole tulevaisuuden uhkakuvia. Ne ovat käynnissä juuri nyt. Napa-alueiden jääpeite sulaa alati kiihtyvällä nopeudella, lajien sukupuuttovauhti on moninkertaistunut, koralliriutat kuolevat ja kokonaiset ekosysteemit romahtavat.

Riippumattoman kansainvälisen ilmastotutkijapaneeli IPCC:n lokakuussa 2018 julkaistu erikoisraportti ja nyttemmin myös YK varoittavat, että meillä ei enää ole aikaa jahkailla; laajamittaisen muutoksen on tapahduttava tässä ja nyt, jokaisella yhteiskunnan osa-alueella ympäri maapalloa. Ilmastonmuutosta on mahdotonta enää pysäyttää, mutta sen vaikutuksia voimme vielä lieventää välittömillä ja entistä kunnianhimoisemmilla päästövähennystoimilla sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla.

Ilmastohätätilan ovat julistaneet jo yli 400 kaupunkia ja paikallista hallintoelintä ympäri maailman, jotka yhdessä edustavat yli 34 miljoonaa ihmistä. Näiden kaupunkien joukossa ovat mm. Lontoo, Vancouver, Los Angeles ja Leeds. Suuret muutokset lähtevät ruohonjuuritasolta. Suomessa meidän kaupunkimme voisi ilmastobrändinsä mukaisesti näyttää esimerkkiä tässäkin asiassa.

Lahti on ilahduttavasti asettanut kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita ja haluaa olla edelläkävijä kansallisen ilmasto- ja energiastrategian toteuttamisessa. Äskettäin otettiin merkittävä askel, kun Lahti luopui kivihiilen käytöstä. Vuonna 2015 laskettiin, että Lahti on onnistunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään peräti 37% vuoden 1990 tasoon verrattuna. Silloin asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt olivat piirun verran alle seitsemän tonnia, ja suunta on laskeva. Olemme siltikin vielä kaukana globaalista keskiarvosta. Tavoitteet vaativat jokaisen Lahden kaupungin asukkaan, yrityksen ja yhteisön osallistumista nopealla aikataululla.

Tällä kuntalaisaloitteella vaadimme siis, että Lahti julistaa ilmastohätätilan, asettaa aikatavoitteen hiilineutraaliuden saavuttamiselle (2025 ja 2030 ovat laajasti käytettyjä tavoitteita) sekä perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on luoda suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi. Toisista ilmastohätätilan jo julistaneista kaupungeista on mahdollista saada paljon ideoita ja ratkaisuja.

Ilmastohätätilan julistaminen ensimmäisenä Suomessa vahvistaa Lahden asemaa paitsi kansallisena myös eurooppalaisena vihreänä pääkaupunkina sekä sitouttaa meitä vielä nykyisiäkin rohkeampiin toimiin uudenlaisen yhteiskunnan luomiseksi.

Aleksi Lavaste
Kaisa Karekallas
Mikko Solja

Ansvarsperson

Deltagare

179
136 är invånare i kommunen
132 namn visas offentligt i webbtjänsten

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här