Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Autismiluokan perustaminen

Borgå Invånarinitiativ
Publicerad 
15.3.2019
Skickad till kommunen 
15.3.2019
Skickad till kommunen 
15.3.2019

Initiativets innehåll

Autismikirjon häiriön lapset tarvitsevat oppivelvollisuuden suorittamiseen monimuotoista erityistukea. Lisäksi ko. oppilaat tarvitsevat koulupäivien lisäksi tukea aamu- ja iltapäivä toiminnan muodossa. Porvoon opetustoimessa ei ole järjestetty näiden lasten edun mukaista tukea aamu- ja iltapäivätoiminnalla, vaikka kaupungin opetussuunnitelmassa tähän viitataan erityisen tuen yhtenä tukimuotona. Aamu- ja iltapäivätoiminta mahdollistaisi vanhempien työssä käynnin, opiskelun ja mahdollisen virkistäytymisen. Autismikirjon lapsen kasvattaminen on normaalia vaativampaa ja sitoutuneempaa kuin terveen lapsen. Lapsen kasvattaminen vaatii jatkuvaa läsnäoloa, normaalia enemmän yhteydenpitoa eri sidosryhmiin koulu, terapia ja hoitotahon kanssa. Arki on monille hyvinkin kuormittavaa.
Peruskoulun tulisi tarjota yhdenvertainen mahdollisuus lapselle oppiin ja kasvuun. Keskitetysti autismiluokalla voitaisiin tarjota näille oppilaille erityistä tukea ja välineistöä, jotta heillä olisi yhdenvertainen mahdollisuus saada opetusta haasteistaan huolimatta. Esitän, että Porvooseen perustetaan autismiluokka, joka on yhteistyöprojekti koulutoimen ja vammaispalvelun kanssa, jotta saadaan näille erityisille lapsille järjestettyä riittävä tuki, mikä myös auttaa vanhempia kasvatustyössä sekä näen yhteistyön tehostavan kunnan resursseja ennaltaehkäisevässä työssä lasten kuntoutumisessa ja kasvussa aikuisuuteen.

Ansvarsperson

Riikka Lintukangas

Borgå


Beställ meddelande