Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Kuntalaisaloite alueellisten lautakuntien asettamisesta Taipalsaaren kuntaan

Taipalsaari Invånarinitiativ
Publicerad 
14.3.2019
Samlar deltagare
Skickad till kommunen 
Samlar deltagare

Initiativets innehåll

Perustelut: Alueellisten lautakuntien asettamisella edistetään Taipalsaaren kuntastrategian toteumista (Kuntastrategia 2017-2021KValt 20.9.2017 § 69), jossa yhteisöllisyys on nostettu yhdeksi kolmesta strategisesta painopisteestä.

Kuntastrategiassa yhteisöllisyys on määritelty seuraavalla tavalla:
“Taipalsaarella ihmiset ja luonto kohtaavat. Asukkaat osallistuvat yhdessä toiminnan ja palveluiden kehittämiseen.”

Alueellisten lautakuntien asettamisella, edistetään erityisesti kuntastrategiassa määriteltyjen toimenpiteiden kohdan 1. toteutumista: Kuntalaisten osallistaminen.

Lisätiedot: Kuntalaki määrittelee alueellisen toimielimen toiminnan seuraavasti:

Kuntalaki
III OSA
TOIMIELIMET JA JOHTAMINEN
6 luku
Kunnan toimielimet

36 §
Alueellinen toimielin

Valtuusto voi asettaa alueellisia lautakuntia tai johtokuntia edistämään kunnan osa-alueen asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia. Valtuusto voi päättää, että alueellisen toimielimen jäsenet tai osa jäsenistä valitaan kunnan asianomaisen osa-alueen asukkaiden esityksestä.

Alueellisen toimielimen tehtävänä on kunnan päätöksentekoon vaikuttaminen sekä kunnan osa-alueen kehittäminen. Alueelliselle toimielimelle tulee varata mahdollisuus lausunnon antamiseen kuntastrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa sekä asioissa, joiden ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus kunnan asukkaiden ja palvelun käyttäjien elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin.

Ansvarsperson

Anneli Vitikainen

Taipalsaari


Kontakta ansvarspersonen för initiativet

Deltagare

64
63 är invånare i kommunen
56 namn visas offentligt i webbtjänsten

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här