Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Asuntoauto palvelupisteenä

Kempele Invånarinitiativ
Publicerad 
8.2.2019
Skickad till kommunen 
8.2.2019
Kommunens svar 
28.2.2019
Kommunens svar 
28.2.2019

Kommunens svar

Hei,

Kunnan palvelukirjo on laaja ja kuntalaisten palvelutarpeet eri ikäluokittain monipuoliset. Aloitteessa esitetään kunnalle asunto-auton hankintaa, joka liikennöisi Kempeleen alueella vieden palveluja ja info-pisteen lähemmäksi kuntalaisia. Ajatus on sinänsä hyvä, mutta sen käytännön toteutus on toiminnallisesti erittäin vaikeaa. On myös huomioitava, että Kempeleen kunta on maantieteellisesti pieni kunta ja välimatkat kunnan sisällä eri palvelupisteisiin ovat hyvin kohtuulliset. Kunta tukee eri tavoin eri ikäryhmien ja erilaisin rajoittein toimivien kuntalaisten palvelujen saavutettavuutta ja palvelujen saantia. Kasvukunnan resurssit ovat tehokkaassa käytössä ja niiden tarkoituksenmukaista kohdentamista arvioidaan jatkuvasti. Taloudellisten resurssien käyttäminen asuntoauton hankintaan (ylläpitokuluineen) ja tiukoilla jo muutenkin olevan henkilöresurssin hajauttaminen tienpäälle ei ole Kempeleessä tällä hetkellä tarkoituksenmukaista.----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Tuomas Lohi
Kunnanjohtaja, FT / Municipal Manager, Ph.D
Vihikari 10
90 441 Kempele
+358 500 688 594
tuomas.lohi@kempele.fi
Facebook/Twitter/LinkedIn/Instagram

Initiativets innehåll

Hei
Ehdotan Kempeleen kunnalle asunto-auton hankintaa, joka liikennöisi Kempeleen alueella vieden palveluja ja info-pisteen lähemmäksi kuntalaisia.

Asunto-auton tarjoamia palveluita voisivat olla esim.
Terveyspalvelut: influenssarokotukset, punkkirokotukset, opastus laboratorioajan varaamiseen netissä ja Oma Kannan käyttö (mm. ikäihmiset), terveysopastus yms.
Liikuntapalvelut: Inbody-mittaukset, liikuntavälineiden vuokraus, liikuntaneuvonta (soveltuva laji juuri sinulle ja missä sitä voi Kempeleessä harrastaa)
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: lainakirjojen palautus, lippujen myynti, kirjavinkkaus
Kempele-opisto: ilmoittautumisten vastaanottaminen, opiston toimistopalvelut, ikäihmisten digituki
Nuorisopalvelut: nuorten tieto- ja neuvontatyö sekä opastus (esim. ehkäisy, päihteet)
Sosiaalipalvelut: jalkautuva sosiaalityö
Info-piste: Kuntaan tulevan postin vastaanottaminen tms.

Asunto-auto voisi pysähtyä esim. Zeppeliinissä, K-marketin torialueella, nuorisoseuran tuntumassa ja myös kunnan reuna-alueilla (mm. Juurussuo, Murto).
Kunnan palvelut tulisivat lähelle kuntalaisia ja helpommin saavutettavaksi. Tämä olisi matalankynnyksen liikkuva palvelupiste.
Asunto-autoa voisi kukin kunnan palveluja tarjoava yksikkö käyttää sopivana ja heidän palveluihin ajankohtaisena ajanjaksona.
Asunto-auto voisi olla väliaikainen ratkaisu siihen asti kunnes uusi kunnantalo valmistuu tai se siirtyy vuokratiloihin lähemmäs kuntakeskusta.
Kempeleen kunta voisi myös selvittää olisiko hankerahaa mahdollisuus hakea tähän tarkoitukseen.

Ansvarsperson

Ansvarspersonens namn är inte offentligt.