Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Seniorikortti 60+ eläkeläiselle

Uleåborg Invånarinitiativ
Publicerad 
3.2.2019
Samlar deltagare
Skickad till kommunen 
10.2.2019
Kommunens svar 
27.2.2019
Kommunens svar 
27.2.2019

Kommunens svar

Oulun kaupungin liikuntajohtaja on vastannut aloitteeseen 20.2.2019. Vastaus liitteenä.

Bilagor

Initiativets innehåll

Seniorikortin ikärajaa tulisi laskea koskemaan kaikkia eläkeläisiä 60+ ikävuodesta alkaen. Perusteluna on pienet työkyvyttömyyseläkkeet ja korkea eläkeläisen vero. Samat mahdollisuudet kuntoiluun ja viriketoimintaan tulisi olla.

Ansvarsperson

Ansvarspersonens namn är inte offentligt.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.
3 Osallistunutta

Deltagare

3

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här