Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Räisälän kylän lossirannan, uimarannan, venesataman, uimapaikan kehittäminen

Kemijärvi Invånarinitiativ
Publicerad 
11.1.2019
Skickad till kommunen 
11.1.2019
Skickad till kommunen 
11.1.2019

Initiativets innehåll

Kansalaisaloite Kemijärven kaupunki

Räisälä / Haaparanta lossin ranta kehittäminen


Räisälän ja Haaparannan kyläalueita koskevan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleiskaavaehdotus / lossin ranta-alueena tunnetun Räisälän kylän puoleisen alueen, venesataman, tulipaikka, pienvene alueen, yksityisten talouksien edustalla olevan rannan kehittämiseksi.

Kansalaisaloite

Nykytila.
Nyksyisin alue on kokoanisuudessa jakokunnan aluetta maa ja vesialueineen.

Aluella on kaupungin rakentama venesatama, laivalaituri, Lossi alue, Räisälän kylän kehittämä virkistysalue jossa tulipaikka ja pienveneiden säilytyspaikka, yksityisten tonttien kohdalla olevaa ranta-aluetta.

Alue on mahdoton kehittää, koska kehittäjinä ovat kyläläiset, ranta asukkaat ja omistajana jakokunta jolla ei ole alueella toimintaa, eikä tarkoituksellista toimintaa kehittää tai vanhaan tarkoitusperään kuuluvaa rantautumistarkoitusta Haaparannan puolen asukkaille ole, kauppojen poistumisen sekä tieverkoston kehittymisen myötä.

Vene sataman alue ja laivalaiturin kohta on nykyisin kalanperkuu jätteitä sekä alueella säilytetään erilaisia kalastusvälineitä.

Yksityisten talouksien kohdalla ranta on kasvittunut sekä hoitamatta, omistus-suhteista johtuen, alueen siistimisen on jakokunta kieltänyt ja nämä kohdat sekä rantautuminen tonteille on aiheuttanut ristiriitoja.

Venesataman alueella ei ole paikkaa mihin voisi kalajätteet laittaa ja nyt ne heitetään rinteeseen jossa on matoja ym ympäristöongelmia sekä katiskoja.

Alueen kehittämisen periaate

Kaupunki lunastaisi jakokunnalta maa-alueen itselle ja luovuttaisi sopimuksella kylätoimikunnalle tulipaikka alueen sekä yksityisille kohdallaan olevan ranta-alueen vesialueen jäädessä jakokunnalle. Asia voi edetä Kiinteistönmuodostumislain 8 luvun 56§ - 66§ mukaisesti, kulloinkin katsottavalla tavalla neuvotellen jakokunnan kanssa.

Alue on vähäinen ja tarkoituksen mukaista on sen käyttäminen ja kehittäminen kaupungin ohjauksessa, jakokunnalla ei ole tälle maa-alueelle käyttöä, nykyisin aluetta käyttää tarkoituksen mukaisesti muut kuin jakokunta.

Kaupungin luovuttaessa alueen se mahdollistaisi rannan rakentamisen sekä siistinä pitämisen ja tarkoituksen mukaisen käytön, jolloin alueella olisi mahdollista rakentaa nykyisen pienveneiden (soutuveneet) kohdalle laituri ja tälle olisi tämän hallinnollisen muutoksen perusteisesti mahdollista saada helpommin hankerahoitus, jossa osana voitaisiin käyttää ammattiopiston maanrakennus yksikön palveluja ja laitteita kulloinkin sovittavalla tavalla.

Kolmella tontilla jotka rajoittuvat suoraan jakokunnan ranta-alueeseen, omistajalla olisi mahdollista rakentaa ranta ja pitää se kunnossa, rakennusten kohdalla rannan käyttäminen on tarkoituksen mukaista vain näiden tonttien ja rakennusten kautta.Perkuu paikan kylmä jäteasema olisi käytössä kesällä ja siinä olisi aurinkosähkö järjestelmä sekä aurinkosähköllä myös vesi järvestä.

Eteläpulella olevat ja ranta-alueena kaavaan merkityt tontit velvoitettaisiin lunastamaan ranta alue itselle ja pitämään se puhtaana ja siistinä sekä edustavana nykyisin alue on rehevöitynyt ja sen siistiminen on ongelmallista omistus-suhteiden vuoksi.

Näin saataisiin Räisälän puoleisen rannan kehittäminen käyntiin ja alue luotua viihtyisäksi.

Kaupungille tulisi lunastettavaa maata:
- noin 11787 neliötä
- Yksityisille tontin omistajille palautuisi tuosta lunastuksesta vajaa 3000 neliötä.

Näin tämän maan lunastus on todella pieni, mutta käytön kannalta tarpeellinen.


Venesataman kehittäminen
Suomun kehitys on käynnissä ja on oletettavissa jotta vene paikka tarve kasvaa alueella.

Venesatamaa tultaisiin rakentamaan laivalaiturista eteenpäin, jonne muodostettaisiin uusi satama alue.

Satama alueelle rakennettaisiin kylmäjätesäilytys astiasto joka toimisi kesäaikana aurinkosähköllä.

Satama alueelle tulisi myös paikka missä voisi käsitellä pyydetyt kalat.

Nykyisin tämä kalan käsittely on ongelmallista sillä laivalaiturin tykönä kalan perkuujätteet heitetään maalle pusikkoon, sekä säilytetään katiskoja sekä kalastusvälineitä ja pienvene säilytys on laajentunut rannalta eteenpäin vailla järjestystä.

Rakentaminen tulisi vaatimaan maansiirtotöitä joten olisi ehdoton jotta kaupunki omistaisi alueen jotta rakentaminen voisi ja edistyisi ilman haittoja.

Rakentaminen vaatii noin 1000 kuution maansiirron sekä maan sekoittumisen estävän kankaan, ammattiopistolla on iso kaivinkone, dumpperi sekä kuorma-autoja joita voitaisiin käyttää rakentamisessa ja maansiirrossa.

Alueelle tulisi myös rakentaa tässä yhteydessä paikka jossa voisi säilyttää veneen traileria, nyt sitä ei ole, näin saataisiin järjestys jossa autot ja trailerit olisi järjestyksessä. Erityisesti tulevaisuus kun veneitä tuodaan lisää Suomun alueen kehittyessä tarvitaan lisää parkki paikkaa.

Veneiden laskupaikan muutos
Veneille lossin vieressä olevan aallonmurtajan selän puoleinen laskupaikka vaihdettaisiin, nykyiselle uimapaikalle jolloin veneiden lasku olisi paremmin hallittavissa eikä se olisi ja tapahtuisi liikennettä häiritsevästi. Paikka olisi näin turvallisempi.

Lisäksi tällä veneen laiturin puolella on myös veneille tulevaa autoliikennettä joka ei ole lapsille jotka ovat uimassa turvallinen.

Lisäksi suunniteltu laituri rakennetaan tähän veneen laskupaikan viereen johon on hyvä tullaa ja purkaa veneestä tavarat sekä myös veneen lasku on helppo tähän suorittaa ja ottaa vene haltuun laiturilta, lisäksi tässä on tuulen suoja kun venettä lasketaan joten se on huomattavasti turvallisempi paikka, huomioon tulee ottaa myös auton turvallinen käyttö kun se ei tapahdu yleisen tien päältä ja alueella.

Uimapaikka
Alueen uimapaikka sijaitsee nykyisin väärällä puolella ja mm pikkulasten kanssa joutuu tien ylittämään.

Uimapaikka vaihdettaisiin, nykyisen soutuvene paikkojen puolelle ja tehtäisiin siihen ranta. Näin pukukopit voitaisiin siirtää tälle aluelle jossa ne olisivat myös turvallisella puolella eikä tänne olisi mitään tarvetta autolla ajaa tai lasten ylittää tietä. Lisäksi lasten leikkiminen aluella ja tulistelu tulipaikalla tulisi lisääntymään.

Lossi alue
Lossin alue jäisi lossiyhtiön kehitettäväksi heidän tarpeidensa mukaan.


Kylätoimikunnan / tulipaikka alue

Aluella sijaitseva pienvene satama tulisi siirtää venesataman yhteyteen.

Alueelle suunnitellusta laiturista tulisi luopua ja rakentaa edellä mainitusti uimaranta jossa lapset voivat uida turvallisesti ilman pelkoa lossin virrasta, tai autoista jotka liikkuvat alueella.

Alueen omistus-suhteen muutos kylätoimikunnalle mahdollistaisi hankerahoituksen saamisen ja myös ammattiopiston käyttämisen alueen kehittämisessä ja rakentamisessa.

Alue on jo nyt kylätoimikunnan käytössä ja kyläläisten käytössä eikä jakokunnalla ole näin tällä alueella toimintaa. Alueen käyttäminen muutoin kun jakokunnan käytössä on tarkoituksen mukaista.

Tilat Mäki, Uutela 1, Uutela 2

Tilat rajoittuvat lähelle rantaa ja ranta kaistaleet tilojen kohdalla jää jakokunnalle. On selkeää jotta näiden rantojen käyttö on tarkoituksen mukaista tilojen kautta.

Lisäksi ranta on tilojen kohdalla kapea ja tarkoitukseton joutomaa joka tulisi näin tilojen hoidossa tarkoituksen mukaiseen käyttöön.

Jakokunnan alue on lohkaistu uutelan tilasta jotta veneillä voidaan rantautua ja Haaparannan alueelta voidaan tulla kauppaan. Kaupat ovat poistuneet ja myös lossi ja venesatama ovat toisaalla joten on tarkoituksen mukaista palauttaa nämä ranta alueet jokaisen kolmen tontin kohdalta lohkaistavaksi ranta tontiksi, vesi alue jäisi jakokunnalle, joten jakokunnan oikeutta vesistöön ei tämä muuttaisi näiden kohdalla mitenkään.

Tällä takaisin lunastamisella alue palautuisi alkuperäiseen tilaan ja tarkoituksen mukaiseen käyttöön ja kunnossa pidettäväksi sekä alue siistiytyisi.

Kiinteistönmuodostus laki on myös näiden tonttien kohdalla puoltava tälle menettelylle.Ehdotuksen aihe / syy:

Alueen kehittäminen sekä uimapaikkojen turvallisuus, veneiden laskun turvallisuus ja parempi hallinta ja kehittäminen niin että vene voidaan laskea laiturin viereen josta vene voidaan ottaa kiinni.
16.07.2018 Räisälässä

Ehdottaen

Mikko Törmälä
Insinööri
Merja Törmälä
Työfysioterapeutti

Ansvarsperson

Mikko Törmälä

Kemijärvi


Beställ meddelande