Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Kiertoliittymä liikenteelliseen ahtauteen Myllytielle Kartanontien liittymään

Träskända Invånarinitiativ
Publicerad 
10.1.2019
Skickad till kommunen 
10.1.2019
Kommunens svar 
29.1.2019
Kommunens svar 
29.1.2019

Kommunens svar

Aloitteessa mainittu kohde lähekkäin sijaitsevissa Myllytien ja Kartanontien sekä Myllytien, Seutulantien ja Valtuustokadun liittymissä on liikenteellisesti haastava. Liittymä on myös liikenteellisesti merkittävä osa keskustan kiertävää kehäyhteyttä. Liittymän rakentamisen yhteydessä 2000-luvun alkupuolella tarkasteltiin myös kiertoliittymän toteuttamisen mahdollisuutta ko. kohteeseen. Silloin päädyttiin tarkastelussa nykyiseen ratkaisuun.

Vuonna 2016 tehdyssä Keskustan kehän toimivuustarkastelutyössä on ko. liittymäkokonaisuuden kehittämistarve tullut esiin vasta vuoden 2035 liikenne-ennustetilanteessa. Keskustan kehän liikenteellistä tarkastelua jatketaan kuitenkin pian käynnistyvässä Järvenpään liikennejärjestelmäsuunnitelma yleiskaavaluonnoksen pohjalta -työssä. Lisäksi kaupungintalon ympäristön kehittämistyön yhteydessä tehdään vielä liikennetarkasteluja, jossa tämänkin liittymäkokonaisuuden toimivuutta on syytä tarkastella lähemmin. Tässä vaiheessa aloite ei anna aihetta käynnistää kiertoliittymän suunnittelua. Asiaa arvioidaan uudelleen lähivuosina osana laajempia em. liikenteen toimivuustarkasteluja.

Initiativets innehåll

Ehdotan, että Järvenpään kaupungin tekninen toimi selvittäisi kiertoliittymän toteuttamista liikenteellisen ahtauden ja vaaratilanteiden poistamiseksi Myllytien, Kartanontien, Seutulantien ja Valtuustokadun liiymäalueille. Puisto voi olla myös kiertoliittymän keskellä.
Nykyisellä järjestelyllä kadunkäyttäjissä on paljon sellaisia, jotka sekoilevat ajokaistojen käytössä ja aiheuttavat vaaratilanteita, koska nykyinen tilanne pakottaa ajamaan sääntöjen vastaisesti etenkin tultaessa keskustan suunnasta Myllytietä ja jatkettaessa Myllytietä terveyskeskuksen suuntaan. Olen ollut toteamassa mainitsemiani vaaratilanteita niin autoilijana kuin jalankulkijanakin.

Ansvarsperson

Maija Salonen

Träskända