Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Kevyenliikenteenväylän jatkaminen Iin Aseman koululta Paasonperälle

Ii Invånarinitiativ
Publicerad 
1.1.2019
Skickad till kommunen 
3.1.2019
Skickad till kommunen 
3.1.2019

Initiativets innehåll

Maalismaantie on lapsille ja aikuisille todella turvaton kulkea kasvaneen henkilöliikenteen ja raskaan liikenteen takia. Tiellä on vuosien saatossa sattunut useita vaaratilanteita, joista onneksi on vielä selvitty ilman suurempia henkilövahinkoja. Tämä monen lapsen koulutie on paitsi hyvin mutkainen myös kapea. Iin Maalismaantien kevyenliikenteenväylää pitäisikin jatkaa Aseman koululta Paasonperälle. Kevyenliikenteen reitti on esitetty alueelle 2016 vahvistuneessa yleiskaavassa.

Maalismaantien varrella on runsaasti lapsiperheitä, ja uudisrakennusten myötä asukasmäärän odotetaan edelleen kasvavan. Aseman koulun lisääntyvän oppilasmäärän takia koulukyydeistä aiheutuu kunnalle huomattavia kustannuksia, joita saataisiin helposti karsittua kevyenliikenteenväylän rakentamisella.

Talvisin Maalismaantien tilanne vaikeutuu entisestään, kun aurausvallit kaventavat ajo- ja kulkuväylää. Samalla polanne ja tien liukkaus vaikeuttavat tien reunassa kulkemista. Tämä aiheuttaa lukuisia vaaratilanteita kaikille tiellä liikkujille, mutta etenkin jalan tai pyörällä liikkuville lapsille. Lisäksi tien talvikunnossapidossa on ollut ongelmia, ja pahimmillaan koululaiset joutuvat ajamaan pyörillään lähes keskellä autotietä. Koulureitillä on osan matkasta 50 km/h nopeusrajoitus, ja Myllyojan seutuvilla rajoituksena on 80km/h, mutta useat autoilijat ja moottoripyöräilijät eivät rajoituksia kunnioita.

Maalismaantien liikenne on kasvanut Jakkukylän liityttyä osaksi Iin kuntaa. Jakkukylän kuntalaispalvelut sijaitsevat Iissä, joten jakkukyläläisten käynnit Iin keskustassa ovat kuntaliitoksen myötä lisääntyneet huomattavasti. Jakkukylään suunnitteilla olevan Skandinavian pisimmän riippusillan myötä matkailu tulee varmasti vielä kasvattamaan liikennettä.

Iin kunta haluaa edistää liikkumista ja hiilineutraalia kulkemista. Jatkettaessa Maalismaantien kevyenliikenteenväylää pääsisivät alueella asuvat kuntalaiset hyödyntämään aiempaa paremmin Iin keskustan palveluita ja rakenteilla olevia liikuntatiloja. Koulumatkojen lisäksi myös harrastustoimintaan uskaltaisivat lapsetkin kulkea pyörällä, mikä näkyisi vähenevänä autoliikenteenä ja kuntoa kohentavana hyötyliikuntana. Kevyenliikenteenväylän jatkaminen olisikin luontevasti osa laajempaa Iijokivarren kehittämistyötä.

Iin Aseman vanhempainyhdistys on tehnyt 2005 ja 2008 esityksen kevyenliikenteenväylän vaiheittaisesta rakentamisesta Maalismaantien varteen. Molemmilla kerroilla kunnanhallitus on tehnyt asiasta myönteisen päätöksen. Aseman koulun kohdalle on vuonna 2014 rakennettu ensimmäinen vaihe tästä kevyenliikenteenväylästä. Tämä lyhyt kevyenliikenteen tie päättyy haastavasti ajorataan ennen hyvin vaarallista mutkaa. Nyt pitäisikin toimia ja rakentaa jo olemassa olevalle lyhyelle väylälle jatkoa. Aseman koulun vanhempainyhdistys pyytääkin Iin kuntaa rakentamaan kevyenliikenteenväylän toisen vaiheen yhteishankkeena ELY-keskuksen kanssa.


Iin Aseman koulun vanhempainyhdistyksen puolesta

Silja Leskinen
puheenjohtaja

Nora Liljelund
sihteeri

Hallituksen jäsenet Anna-Kaisa Loukusa, Rami Nissema ja Sanna Pakonen

Tilläggsuppgifter för initiativet

Ansvarsperson

Ansvarspersonens namn är inte offentligt.

Beställ meddelande