Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Kunnallinen kansanäänestys Helsinki-Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä

Helsingfors Initiativ till kommunal folkomröstning
Publicerad 
7.12.2018
Samlar deltagare
Skickad till kommunen 
Samlar deltagare

Initiativets innehåll

Tässä kuntalaisaloitteessa on kyse kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä Malmin lentokentän tulevaisuudesta.

Helsingin kaupunki on aikaisemmin päättänyt, että Malmin lentokenttäalue käytetään kokonaisuudessaan asuntorakentamiseen. Tehtyjen päätösten ja kansalaismielipiteen välillä on olennainen ristiriita.

Malmin kohtalosta on kiistelty jo vuosikymmeniä, mutta Helsinki ei ole kertaakaan kysynyt asiassa suoraan kaupunkilaisten mielipidettä. Myöskään esitettyjä vaihtoehtoja ilmailutoiminnan ja asuinrakentamisen yhdistämisestä ei ole otettu huomioon tai selvitetty.

Kuuleminen ei ole ollut riittävää. Malmin lentokentän ilmailukäytöllä on vahva helsinkiläisten tuki: esimerkiksi TNS Gallupin vuonna 2017 tekemässä tutkimuksessa lentokentän haluaisi säilyttää 62 prosenttia helsinkiläisistä. Asian tärkeyttä kuvastaa myös se, että Malmin lentokentän jatkoa puoltanut kansalaisaloite (Lex Malmi) sai vain kahdessa kuukaudessa kerättyä vaaditut 50 000 allekirjoittajaa.

Kansanäänestystä ja riippumatonta mielipidemittausta on ehdotettu useita kertoja valtuustossa. Kaupunginvaltuusto ei kuitenkaan ole hyväksynyt näitä valtuustoaloitteita. Valtuusto on todettu, että aloitteen tulee tulla kansalaisilta, ei valtuuston sisältä.

Erityisen merkittävä kunnallinen asia

Malmin lentokentän kohtalo on monella tapaa erityisen merkittävä kunnallinen asia. Malmin lentokenttä on tärkeä osa Helsingin nykyistä ja varsinkin tulevaa yritystoimintaa, kaupunkikuvaa, historiaa ja virkistystoimintaa. Se on elävä, kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu kulttuuriympäristö, jolla on tutkitusti merkittäviä luontoarvoja mm. direktiivilajien elinympäristönä.

Ilmailullisesti kyse on monipuolisten lentomahdollisuuksien turvaamisesta Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla ja kokonaisen elinkeinosektorin (kaupallinen ilmailukoulutus) alueellisesta olemassaolosta. Malmi mahdollistaa alkaneen älykkään ilmailun kasvun ja erityisesti sähköisen, päästöttömän ilmailun tulevaisuuden potentiaalin.

Osaltaan asian kunnallinen erityismerkittävyys on korostunut silloin, kun tämä aloite on saanut taakseen kuntalaissa määritellyn vähimmäismäärän kuntalaisista asian saattamiseksi käsittelyyn.

Esitys

Suomi on demokraattinen valtio ja ensisijaisesti valta kuuluu kansalle. Kaupunki on asukkaitaan varten.

Me allekirjoittaneet kuntalaiset esitämme, että Helsinki järjestää viimeistään puolen vuoden kuluessa aloitteen luovuttamisesta kansanäänestyksen Malmin lentokenttäalueen käytöstä.

Toisekseen esitämme, että kaupunki lykkää kentän toiminnan alasajoon tähtäävien päätösten toimeenpanoa, kunnes mainittu äänestys on järjestetty.
Vaalikysymys:

Tuleeko Helsinki-Malmin lentokenttä säilyttää ilmailukäytössä?
A) Kyllä
B) Ei

Tilläggsuppgifter för initiativet


Ansvarspersoner

Timo Hyvönen

Helsingfors

Kim Korkkula

Helsingfors

Raimo Ilaskivi

Helsingfors


Kontakta ansvarspersoneerna för initiativet

Delta i initiativet


Endast kommunens invånare kan delta i detta initiativ. Deltagandet förutsätter stark autentisering.

Delta i initiativet

Endast kommunens invånare kan delta i detta initiativ. Deltagandet förutsätter stark autentisering.
11041 Osallistunutta
6 821 namn har samlats in via den här tjänsten, av vilka
6 821 är invånare i kommunen
5 600 namn visas offentligt i webbtjänsten
4 220 namn har samlats in via andra kanaler

Deltagare

11041
6 821 namn har samlats in via den här tjänsten, av vilka
6 821 är invånare i kommunen
5 600 namn visas offentligt i webbtjänsten
4 220 namn har samlats in via andra kanaler

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här