Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Pornaisten vesistöt virkistyskäyttöön

Borgnäs Invånarinitiativ
Publicerad 
4.12.2018
Samlar deltagare
Skickad till kommunen 
20.1.2019
Skickad till kommunen 
20.1.2019

Initiativets innehåll

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Pornaisten kunta käynnistää välittömät toimenpiteet alueemme vesistöjen parantamiseksi. Isojärvi (osittain), Valkjärvi, Ruokijärvi, Kotojärvi, Niinijärvi, Vermijärvi, Kaaklampi ja Mustijoki ovat luonnon moninaisuuden, harrastus- ja virkityskäytön kannalta alueemme suuri rikkaus. Kuuden järven, Kaaklammen ja Mustijoen virkistyskäyttö on vähäistä ja vesistöt ovat kuntalaisille tuntemattomia.

Pornaisten vesistöt kärsivät levästä ja ovat uimakelvottomia suurimman osan kesästä. Jotta ne saataisiin monipuoliseen virkistyskäyttöön, on tutkittava niiden nykytilanne ja tehtävä suunnitelma niiden parantamiseksi. Samalla on kehitettävä tiedotusta parkkipaikoista, kalastus- ja retkeilymahdollisuuksista ja uimarannoista.

Mustijoen ranta-alueet ovat täysin hyödyntämättä keskustan alueella.

Kotojärvi ja sen valuma-alueeseen kuuluva Ruokijärvi ovat järvistä suurimmat. Puolentoista neliökilometrin laajuinen Kotojärvi kärsii rehevöitymisestä. Ravinnepitoisuudet, samea vesi, leväkukinnot, roskakalakannan kasvu ja arvokalakannan väheneminen ja sisäinen kuormitus ovat rehevöityneen järven ongelmia.

Toimenpiteitä vesistöjemme parantamiseksi ovat esimerkiksi vuonna 1997 tehdyn tutkimuksen uusiminen, maatalouden ja golfkentän päästöjen selvittäminen, roskakalojen tehonuottaus, kosteikon rakentaminen, vanhan kaatopaikka-alueen valumien tutkinen, pohjapadon rakentaminen Kotojärven laskuojaan ja muut selvityksessä ilmenevät toimenpiteet sekä suunnitelma vesistöjen virkistyskäytöstä.

Allekirjoita aloite, laitetaan vedet kuntoon yhdessä!

Aloitetta puoltavat Pornaisten nuorten kalastusseura, Laukkosken Osakaskunta, ja Mustijoesta Elävä Lohijoki ry.

Aloitteen tekijät
Niklas Boström, Osku Jari Tapio Kuusela, Harri Virtanen

Tilläggsuppgifter för initiativet

Ansvarspersoner

Harri Virtanen

Borgnäs

Osku Kuusela

Borgnäs

Niklas Boström

Borgnäs


Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.
152 Osallistunutta
116 är invånare i kommunen
133 namn visas offentligt i webbtjänsten

Deltagare

152
116 är invånare i kommunen
133 namn visas offentligt i webbtjänsten

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här