Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Kieliluokka Ruskolle

Rusko Invånarinitiativ
Publicerad 
30.11.2018
Samlar deltagare
Skickad till kommunen 
Samlar deltagare

Initiativets innehåll

Esitämme, että Ruskon kunta perustaa perusopetukseen koko peruskoulun kattavan englannin kieliluokan.

Kielitaito ja kielen oppiminen on tärkeä taito kaikille lapsille. Tarvitsemme vieraita kieliä ajatusten vaihtoon, työelämän tarpeisiin, kaupankäyntiin, harrastuksiin ja verkostoitumiseen. Monipuolinen kielitaito on lapselle tulevaisuuden voimavara ja sillä on merkitystä myös yhteiskunnallisella tasolla, sillä kansainvälisyys koskettaa niin opiskelijoita kuin työikäisiäkin.

Kielten opiskelussa tulisi hyödyntää nykyistä paremmin varhaista herkkyysvaihetta, jolloin lapsen kyky omaksua sekä oppia uusia kieliä on suurimmillaan. Kielen oppiminen edellyttää kielen käyttämistä; monikieliseksi kasvamiseen tarvitaan tilaisuuksia kuunnella, puhua, lukea ja kokea eri kieliä. Varhainen vieraan kielen opiskelu luo paitsi vankan pohjan kielen osaamiselle myös tukee lapsen oppimisvalmiuksia, motivoi oppimaan, kehittää hahmotuskykyä ja muistia sekä laajentaa lapsen maailmankuvaa.

Kieliluokka palvelee kunnan nykyisiä asukkaita lisäten samalla kunnan vetovoimaisuutta ja houkuttelevuutta alueellaan. Naapurikaupungit, kuten Turku, Raisio ja Naantali, ovat tarjonneet kieliluokkatoimintaa osana koulutustarjontaa jo varsin pitkään. Myös varhaiskasvatuksessa asian tärkeys on tunnistettu ja kunnassa toimivan yksityisen päiväkodin yli 3-vuotiailla lapsilla on mahdollisuus varhaiseen kielen opetteluun.

Kieliluokan perustaminen ei vaadi kokonaisen kielipainotteisen koulun perustamista, vaan englanninkielinen luokka voidaan perustaa nykyisen koulun yhteyteen. Kieliluokassa opetus tapahtuu kaksikielisesti siten, että oppimistilanteissa käytetään tarkoitukseen ja tilanteeseen soveltuvaa kieltä, jossa vieraankielen osuus opetuksesta on vähintään 25 % perusopetuksen oppimäärästä. Pääperiaatteena kieliluokassa on, että vierasta kieltä käytetään luontevasti eri tilanteissa ja oppiaineissa (ns. CLIL- menetelmä, jossa oppiaineiden asiasisältöjä opiskellaan vieraalla kielellä). Peruskoulun ensimmäisillä luokilla vieras kieli ei siis varsinaisesti ole oppimisen kohde, vaan väline.

Myös uusin opetussuunnitelma kannustaa kouluja kehittämään toimintaansa. Uuden opetus-suunnitelman myötä kouluissa suositaan toiminnallisia työtapoja ja työskentely yli oppiainerajojen, on otettu osaksi koulujen opetusta ja arkipäivää. Kieliluokkatoiminta tukee myös tätä näkökulmaa. Vieraan kielen opetteleminen läpi koulupäivän, antaa oppilaille mahdollisuuden oppia vierasta kieltä osissa, joka luo vankan pohjan kielitaidon kehittymiselle.

Ruskon kunnalla on nyt mahdollisuus olla vieläkin parempi ja vetovoimaisempi kunta myös koululaisille. Tähdätään Suomen parhaaksi kunnaksi myös lasten kielitaidon kehittämisessä.


Tilläggsuppgifter för initiativet

Ansvarspersoner

Heidi Haapala

Rusko

Maria Lundén

Rusko


Kontakta ansvarspersoneerna för initiativet

Deltagare

82
76 är invånare i kommunen
68 namn visas offentligt i webbtjänsten

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här