Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Iltapäiväkerhot kaikille Mäntsälän kouluille

Mäntsälä Invånarinitiativ
Publicerad 
8.10.2018
Skickad till kommunen 
10.10.2018
Skickad till kommunen 
10.10.2018

Initiativets innehåll

Me allekirjoittaneet esitämme, että kunta perustaa iltapäiväkerhon kaikille Mäntsälän kouluille tai järjestää kuljetuksen lähimpään iltapäiväkerhoon. Iltapäiväkerhot puuttuvat Arolan, Hirvihaaran, Lukon, Ohkolan ja Sääksjärven kouluilta, mikä haittaa näiden kylien 1. ja 2. luokkalaisten turvallista kehitystä ja aiheuttaa kohtuutonta kuormitusta perheille.

Perusopetuslain 48a§ (21.8.1998/628) määrittelee iltapäivätoiminnan tavoitteeksi ”tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä”. Lisäksi iltapäivätoiminnan tavoitteena on ”edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta”.

Mäntsälässä nämä tavoitteet eivät toteudu: Yllä mainittujen kylien 1. ja 2. luokkalaisten on oltava koulun jälkeen tuntikausia yksin tai käveltävä säällä kuin säällä usein kilometrien matka kerhoon. Vanhempien kuljetusapu ei ole todellinen vaihtoehto. Jos vanhempi pääsisi kuljettamaan, iltapäiväkerhopaikalle tuskin olisi tarvetta.

6¬8 -vuotiaat lapset ovat liian pieniä viettämään iltapäivän yksin kotona. Olemme huolissamme, että koettu turvattomuuden tunne aiheuttaa näiden lasten hyvinvoinnille kauaskantoisia seurauksia. Kaikilla lapsilla on oltava yhtäläinen mahdollisuus iltapäivätoimintaan omalla koululla tai lähimmälle kerhopaikalle turvallisesti kuljetettuna.

Vaikka kunnanvaltuusto on linjannut kaikille 1. luokan oppilaille tarjottavan iltapäivätoimintapaikka, yli sata tänä syksynä koulunsa aloittanutta lasta on syystä tai toisesta palvelun ulkopuolella. Kunnan tulisi tiedottaa vanhempia nykyistä paremmin, että uusia ryhmiä voidaan perustaa, mikäli hakijoita on riittävästi. Epäselvän viestinnän tuloksena kunta on välttynyt uusien ryhmien perustamiselta ja siten säästänyt rahaa. Tämä on väärä paikka säästää, ja asettaa kylien lapset epätasa-arvoiseen asemaan.

Epätasa-arvoisuutta kylien välillä kuvastaa myös se, että Saarella ja Sälinkäällä iltapäiväkerhon ryhmäkoon täyttyminen on jo vuosia varmistettu järjestämällä esikoululaisille ja ekaluokkalaisille yhteinen ryhmä. Tälläistä käytäntöä ei ole hyödynnetty muissa kylissä.

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan iltapäivätoimintaa tulee suunnitella yhteistyössä kotien kanssa. Mäntsälässä perheiden toiveita ja tarpeita ei kuitenkaan ole kuultu riittävästi. Yhteistyötä kunnan ja kotien välillä on kehitettävä.

Perusopetuslain 48 c § velvoittaa kunnat arvioimaan iltapäivätoimintansa laatua itse sekä osallistumaan ulkopuoliseen arviointiin. Kysymmekin, milloin Mäntsälässä on suunniteltu toteutettavan iltapäivätoiminnan ulkoinen arviointi. Arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota palvelun saatavuuteen, tasa-arvoisuuteen ja ryhmäkokoihin.

Vaikka iltapäivätoiminta ei ole Perusopetuslain 32 §:n mukaisten kuljetusvelvoitteiden piirissä, tulisi Mäntsälän kunnan mielestämme kantaa vastuu siitä, että lapset pääsevät turvallisesti iltapäiväkerhoihin. Tällä hetkellä osa ekaluokkalaisista joutuu matkustamaan 6 kilometriä linja-autolla ja kävelemään vaarallisia tienylityksiä sisältävän, yli kilometrin pituisen matkan päästääkseen iltapäiväkerhoon. On arvovalintakysymys, haluaako kunta turvata näiden lasten kerhomatkat joko järjestämällä kuljetuksen tai perustamalla kaikille kouluille iltapäivätoimintaa.

Ehdotamme, että mikäli uusien ryhmien perustaminen ei onnistu tai kerhokuljetusten järjestäminen tulee liian kalliiksi, laajennetaan iltapäivätoimintaa tarjottavaksi kaikille 1.-4.-luokkalaisille. Tällöin vaadittava ryhmäkoko tulee varmasti täyteen kaikilla kouluilla.

Näin Mäntsälä osoittaisi sitoutuvansa lasten hyvinvoinnin edistämiseen sekä vanhemmuuden ja työssäkäynnin yhdistämisen tukemiseen.

MLL Mäntsälän paikallisyhdistys ry.
pj. Outi Tähkäpää

Arolan koulun vanhempainyhdistys
vara-pj. Jaana Luukkonen

Nummisten koulun ja päiväkodin vanhempainyhdistys ry.
pj. Carita Linikko

Hirvihaaran koulun vanhempainyhdistys ry.
pj. Niina Kokkonen

Hyökännummen koulun vanhempainyhdistys
pj. Mirva Takalo

Mäntsälän Hepolan koulun Vanhempainyhdistys ry.
pj. Jenni Brisk

Mäntsälän Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys ry.
pj. Marianne Karvonen

Mäntsälän Saaren koulun vanhempainyhdistys ry.
pj. Anu Hynynen

Mäntsälän Sääksjärven Koulun Vanhempainyhdistys ry.
pj. Noora Jortikka

Myllymäen koulun vanhempainyhdistys
pj. Päivi Kankkunen

Ohkolan Vanhempaintoimikunta
pj. Kirsi Ruotsalainen

Riihenmäen koulun vanhemmat ry.
pj. Jaana Marttila

Sälinkään koulun vanhempainyhdistys ry.
pj. Raisa Sulopuisto


Ansvarsperson

Sanna Kopra

Mäntsälä


Beställ meddelande