Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Puhtaan Heinäveden puolesta

Heinävesi Invånarinitiativ
Publicerad 
8.8.2018
Samlar deltagare
Skickad till kommunen 
11.9.2018
Skickad till kommunen 
11.9.2018

Initiativets innehåll

Brittiläinen Beowulf Mining suunnittelee grafiittikaivosta Kohmansaloon Aitolammen ympärille. Vaikka hanke on vasta suunnitteluvaiheessa, jo tässä vaiheessa on selvää, että kaivos olisi väistämättä huomattava riski Kermajärvelle. Suunniteltu kaivosalue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Kermajärvestä ja Varisvedestä ja se on noin 20 metriä kyseisten vesistöjen yläpuolella. Koska kaivostoiminnassa käytetään mittavia määriä vettä, ei voi uskottavasti väittää, että Kermajärven puhtaus pystyttäisiin täysin turvaamaan, jos kaivos rakennettaisiin.

Kirkasvetisenä Kermajärvi on hyvin haavoittuva pienillekin saastemäärille. Järven pilaantuminen olisi katastrofi, jonka vaikutukset kestäisivät kymmenien sukupolvien ajan. Samalla menetettäisiin Heinäveden maine luonnonkauniina ja puhtaana matkailukohteena, mikä romahduttaisi kunnan matkailuelinkeinot.

Toisaalta, jos Heinävesi torjuu kaivoshankkeen, se voi saada näkyvän imagovoiton ja vahvistaa mainettaan kuntana, jonka kauniista luonnosta pidetään huolta. Näin tuettaisiin myös Heinäveden kunnan matkailua.

Kaivoshanketta on puolusteltu työllistävällä vaikutuksella. Mikään hyöty ei kuitenkaan voi korvata luonnolle koituvaa tuhoa ja vaikka kaivos toisi lyhyen elinkaarensa ajaksi työpaikkoja, se hävittäisi niitä vähintään yhtä paljon muista elinkeinoista. Muun muassa Lintulan luostarin johtaja, igumenia Mikaela sanoi keskustelutilaisuudessa 18. heinäkuuta, että Lintulan toimintaedellytykset häviävät, jos kaivos rakennetaan.

Toisaalta kysymystä hyödyistä ja haitoista ei tarvitse edes pohtia, jos päätämme, että Kermajärveä ei saa saastuttaa mistään hinnasta. Jos sen sijaan ajattelemme, että Kermajärven saa saastuttaa, jos vain hinnasta sovitaan, on aiheellista myös määrittää arvo menetetyille elinkeinoille, luostareille, kiinteistöjen arvon laskulle, ympäristöhaitoille ja asukkaiden terveyshaitoille.

Heinäveden kunnan virallisella kannalla on kaivosasiassa iso merkitys. Muuttamalla kaavaa tai rakennusjärjestystä kunta voi parhaassa tapauksessa jopa estää kaivoksen perustamisen.
Kunnan toimilla on kuitenkin kiire. Mitä pitemmälle prosessi etenee ja mitä enemmän siihen sijoitetaan rahaa, sitä vaikeampaa on sen pysäyttäminen. On myös todennäköistä, että näillä näkymin ensi keväänä allekirjoitettava Suomen ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus tiukentaa kaivoslakia ja pahimmassa tapauksessa vie kunnilta sen päätösvallan, joka sillä vielä on kaivosasioissa.

Kaivosta ei saa rakentaa ja siksi me allekirjoittaneet vaadimme, että Heinäveden kunta ryhtyy heti kaikkiin käytettävissä oleviin toimiin kaivoshankkeen pysäyttämiseksi.

Tilläggsuppgifter för initiativet


Ansvarsperson

Jukka Leppänen

Heinävesi


Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.
3084 Osallistunutta
1 257 namn har samlats in via den här tjänsten, av vilka
188 är invånare i kommunen
1 010 namn visas offentligt i webbtjänsten
1 827 namn har samlats in via andra kanaler

Deltagare

3084
1 257 namn har samlats in via den här tjänsten, av vilka
188 är invånare i kommunen
1 010 namn visas offentligt i webbtjänsten
1 827 namn har samlats in via andra kanaler

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här