Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Lätt-trafikleden Söderkulla-Box

Sibbo Invånarinitiativ
Publicerad 
12.7.2018
Skickad till kommunen 
12.7.2018
Skickad till kommunen 
12.7.2018

Initiativets innehåll

Bästa kommunansvariga

Vi har med förskräckelse och oro följt med läget angående barnens skolvägar och deras trygghet denna vår då vårt barnbarn ,( efter att mammans vårdledighet tog slut ) varit tvungen att ta sig till och från skolan med skolskjutsar som kommunen erbjuder

En föstaklassist måste färdas längs den erkännt farliga Nya Borgåvägen (170), och på hemvägen med nuvarande arrangemang korssa den 2(!) gånger

Varför har man slutat erbjuda skoltaxi på detta farliga väg avsnitt?

Vi har kontaktat både skola och transport ansvariga, men ingen verkar kunna göra något åt saken…

Några saker kunde med kommunens bistånd åtminstone omedelbart göras_

- ordna att hastighetsbegränsningen på sträckan Kalkbruksvägskälet-Box sänks för hela sträckan till 60 km/h
- påskyndar att byggandet av lätt-trafikleden på samma sträcka kommer igång ( lovades för 2016, besvär inlämnats mot detta..?)

Dessutom tycker vi att man absolut bör ompröva beslutet att inte erbjuda skoltaxi, och inte ha barnen att t.om behöva byta buss och onödigt korssa väg 170


Med vänlig hälsning

På föräldrars o farföräldrars samt ortsbors vägnar


Ansvarsperson

Ansvarspersonens namn är inte offentligt.

Beställ meddelande