Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Kimitoöns beslutsfattare visar vägen och lämnar bort alkoholen!

Kimitoön Invånarinitiativ
Publicerad 
16.5.2018
Samlar deltagare
Skickad till kommunen 
Samlar deltagare

Initiativets innehåll

Kimito Kommun är en framåtsträvande kommun som ständigt kläcker nya idéer. Innovativa lösningar som får kommuninvånarna att trivas på ön. Alltid finns det ändå saker att utveckla och saker som kan göras ännu bättre.
En av dessa är definitivt inställningen till alkohol. En kommun som satsar allt på idrott, motion, hälsa och välmående bör också ha en klar linje för alkoholens roll. Alkoholen passar helt enkelt inte in i framtidsbilden. Unga i Kimito har reagerat på vuxnas alkoholanvändning och krävt att få ett slut. Då bör kommunen ta sitt ansvar och visa vägen. Alkoholens roll i mötessammanhang är förlegad och behöver tas bort. Det finns alkoholfria alternativ att tillgå. Nu är det upp till beslutsfattarna att ta sitt ansvar och visa vägen för ungdomarna.

På kommunens möten, konferenser och seminarier kan mat serveras från den matlista som serveras i skolor, daghem eller åldringsvård. Vidare bör så långt som möjligt alkohol undvikas helt. Det som är gott nog att serveras till kommunens invånare är gott nog att representera med.
Intressant diskussion är även kostnaderna för alkoholskador. De direkta kostnaderna är många miljoner euro. Räknar vi ännu med de indirekta kostnaderna för alkoholrelaterad skada, kommer beloppet att växa ännu mera.
Förutom kostnaden medför alkohol att familjen lider och sociala problem som inte är mätbara i pengar uppstår. Multiplikationseffekterna är stora.

Vad kan beslutsfattare göra på kommunal nivå? Vi föreslår att Kimitoöns ledning och tjänstemän tar budskapet framåt genom att lämna alkoholen borta från alla ceremonier och fester inom Kommunen.

Den riktlinje vi skulle vilja stödja är barn och ungdomars välbefinnande.
Medel som är budgeterade för alkoholdrycker kan istället riktas till vård för de som redan uppstått.

Vi vill nu att frågan tas upp på ett konstruktivt och öppet sätt som blir bäst för alla.

Ansvarsperson

Deltagare

8

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här