Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Hukkakauran torjuntatuen palautus kunnan avustuksiin

Euraåminne Invånarinitiativ
Publicerad 
11.3.2018
Skickad till kommunen 
13.3.2018
Skickad till kommunen 
13.3.2018

Initiativets innehåll

Hukkakauran saastuttamaa peltoa Suomessa on tällä hetkellä n. 17 % koko peltoalasta. Hukkakaura on erittäin helposti leviävä rikkakasvi, joka aiheuttaa sadolle laadunmenetyksiä valtaamalla viljelyalaa satoa tuottavilta kasveilta. Hukkakauran siemen saattaa säilyä itämiskykyisenä maassa jopa 10 vuotta. Torjunta-ainekustannukset sattavat nousta kohtuuttomiksi yksittäisille viljelijöille ja silti viljelijä on velvoitettu hukkakauran torjuntaan.Hukkakauran valtaamilta pelloilta on mahdollista saada sanktioita viranomaisten tahoilta .
Eurajoen kunta on tukenut torjunta-aine kustannuksia (alv 0 %) tiettyyn prosenttiin tai max.summaan asti, mutta v.2017 ei avustusta ollut budjettiin varattu. Eurajoen ja Luvian MTK -yhdistykset yhdessä vetoavat kuntaan , jotta avustukset hukkakauran torjuntaan voisivat palautua vähintäänkin samoilla ehdoilla kuin aiemminkin budjetin avustusmäärärahoihin.

Tilläggsuppgifter för initiativet

Ansvarsperson

Pirkko Aro

Euraåminne

Marja-Leena Siiri

Euraåminne


Beställ meddelande