Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Kirkonpiirin koulun esikoulun pienryhmän peruskoulunaloitus samaan kouluun

Nousis Invånarinitiativ
Publicerad 
9.2.2018
Samlar deltagare
Skickad till kommunen 
14.2.2018
Skickad till kommunen 
14.2.2018

Initiativets innehåll

Täten pyydämme Nousiaisten kunnan luottamushenkilöitä ensi lukuvuoden oppilaspaikkoja/kouluvalintoja tehdessään jatkamaan Kirkonpiirin koulun pienryhmän oppilaiden koulupolkua niin, että pienryhmä jatkaa peruskoulua samassa koulussa.

Vuosi sitten Kirkonpiirin koululle perustettiin pienryhmä, jossa erityistä tukea tarvitsevat esikouluikäiset aloittivat esikouluvuotensa. Silloin hiukan kummastustakin herättänyt valinta (olihan aiemmin erityisen tuen esioppilaat siirretty aina Nummen koululle) osoittautui nappivalinnaksi. Kirkonpiirin koulun ko. esikouluryhmä, avustajat ja opettajat, tilat ja toiminta kaikkinensa ovat poikineet hedelmää ja oppilaat ovat päässeet eteenpäin taidoissaan ja opinnoissaan yli odotusten. Erityistä tukea tarvitsevien esi-/koulupaikkoja valitessa tulisi pystyä katsomaan tilannetta aina kauemmas kuin vain lukuvuosi kerrallaan. Jatkuvuus on näille lapsille aivan elintärkeää.

Ymmärtääksemme Nousiaisten kunnan talousarviossa ei ole esitetty rahaa pienryhmän jatkolle Kirkonpiirillä vaan tarkoitus olisi siirtää ryhmä Nummen koululle, jonne erityisryhmät yleensä on sijoitettu tai jatkossa yhtenäiskouluun.

Pyytäisimme kunnan luottamushenkilöitä tarkastelemaan asiaa pienen erityisen oppijan näkökulmasta. Näin suuri muutos jokapäiväisessä elämässä toisi näille lapsille liian suuren taakan kantaa. Sen lisäksi, että muutos olisi hyvin raskas ”muuttohetkellä”, sen vaikutukset vaikuttaisivat negatiivisesti lasten oppimiseen, käytökseen, hyvinvointiin ja tätä kautta myös koulun muihin työntekijöihin ja oppilaisiin. Pahimmassa tapauksessa tällaiset muutokset aiheuttavat joillekin lapsille taantumaa. Oppilailla tulisi olla oikeus jatkaa opiskelua tutussa ympäristössä ja etenkin erityistuen piirissä olevien oppilaiden kohdalla tämä on ehdotonta.

Lasten kohdalla tulee huomioida jokaisen yksilölliset tarpeet ja kohdella kaikkia yhdenvertaisesti. Yhdenvertaisuuslain § 6:n mukaisesti koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on varattava oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä.

Mikäli Kirkonpiirin koululta tilat järjestyisivät, emme näe tässä lisäkustannuksia kunnalle. Pienryhmän esikouluoppilaiden jatko Kirkonpiirillä on paras mahdollisuus näille lapsille oppimiseen ja antamaan eväitä tulevalle elämänpolulle. Tämä on näille lapsille se oikea vaihtoehto Kirkonpiirin koulun rehtorin, esikouluryhmän opettajien sekä pienryhmän lasten vanhempien mielestä. Ja aivan varmasti myös näiden lasten mielestä.

Mikäli pienryhmä ei jatka Kirkonpiirillä, harkitsemme kantelun tekemistä Aluehallintovirastoon.

Ansvarspersoner

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.
126 Osallistunutta
117 är invånare i kommunen
107 namn visas offentligt i webbtjänsten (namnlistan inte längre tillgänglig)

Deltagare

126
117 är invånare i kommunen
107 namn visas offentligt i webbtjänsten (namnlistan inte längre tillgänglig)

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här