Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen palautettava Vantaalle

Vanda Invånarinitiativ
Publicerad 
17.2.2017
Samlar deltagare
Skickad till kommunen 
14.11.2017
Skickad till kommunen 
14.11.2017

Initiativets innehåll

Esitämme, että Vantaan kaupunki tarjoaa kaikille lapsille tasavertaisen ja yhtäläisen oikeuden varhaiskasvatukseen hallituksen leikkauksista huolimatta.

Perustelut:

Varhaiskasvatuslaki muuttui Suomessa 1.8.2016. Sen jälkeen kunnat ovat itse voineet päättää rajaavatko päivähoito-oikeutta 20 tuntiin vai eivät. Vantaalla on päätetty rajata niiden perheiden päivähoito-oikeus 20 tuntiin, joissa toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona esim. työttömyyden vuoksi. Rajaus on osoittautunut ongelmalliseksi ja lapsia eriarvoistavaksi. Muissa pääkaupunkiseudun kunnissa on päätetty olla ottamatta käyttöön rajauksia päivähoito-oikeuteen.

Varhaiskasvatukseen panostaminen on sekä kansantaloudellinen investointi että panostus ihmisten hyvinvointiin. Varhaiskasvatus tasoittaa perhetaustoista aiheutuvia eroja ja parantaa oppimistuloksia. Päiväkodissa lapset oppivat sosiaalisia taitoja, itseilmaisua ja muiden kanssa yhdessä toimimista. Päivähoito-oikeuden rajaaminen eriarvoistaa lapsia, vaikeuttaa perheiden arjen pyörittämistä ja keikkatöiden tekemistä vanhemmille.

Päivähoito-oikeuden rajaaminen asettaa työttömien vanhempien ja erityisen tuen tarpeen perheet eriarvoiseen asemaan. Kunnan byrokratia kasvaa myös vanhempien työtilanteen valvomisen ja seuraamisen myötä.

Lapsen etu vaarantuu tilanteissa, joissa lapsi joutuu vaihtamaan ryhmää vanhemman jäädessä työttömäksi, minkä vuoksi hoitoaika puolittuu. Lapsi voi joutua jälleen vaihtamaan hoitopaikkaa, kun vanhempi saa jälleen työtä ja lapselle tulee etsiä kokoaikainen päivähoitopaikka. Jatkuvat muutokset rasittavat myös päivähoitoryhmiä ja ryhmäkokojen riski voi kasvaa hoitoaikojen puolittamisen seurauksena. Lisäksi vanhempien työnhaku hankaloituu, jos lapsen päivähoito ei ole turvattua.

Lapsiasiavaltuutettu on lausunut, että varhaiskasvatuksen heikennykset heikentävät lasten asemaa ja rikkovat jokin aikaa sitten säädetyn varhaiskasvatuslain tavoitteita. Lastensuojelujärjestöt toteavat yksiselitteisesti lausunnoissaan, että heikennykset varhaiskasvatukseen eriarvoistavat lapsia ja leimaavat heikommassa asemassa olevia perheitä. Suomen Psykologiliitto varoittaa, että varhaiskasvatukseen kohdistuvat säästöt maksetaan lastenpsykiatrian ja lastensuojelun lisääntyvinä kuluina.

Tasavertainen ja kaikille oikeutettu päivähoito-oikeus on tärkeä erityisesti heikompiosaisille perheille, sillä se tasaa koulutukseen ja tulotasoon liittyvää epätasa-arvoa, sekä ennaltaehkäisee olemassa olevien ongelmien syvenemistä. Tasapainoinen ja laadukas varhaiskasvatus ennaltaehkäisee koulupudokkuutta ja syrjäytymistä. Päivähoito-oikeus on ennen kaikkea lapsen oikeus ja hyödyksi myös perheille, kunnille ja yhteiskunnalle kokonaisuudessaan.

Tilläggsuppgifter för initiativet

Ansvarsperson

Ville Karinen

Vanda


Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.
180 Osallistunutta
148 namn har samlats in via den här tjänsten, av vilka
148 är invånare i kommunen
123 namn visas offentligt i webbtjänsten
32 namn har samlats in via andra kanaler

Deltagare

180
148 namn har samlats in via den här tjänsten, av vilka
148 är invånare i kommunen
123 namn visas offentligt i webbtjänsten
32 namn har samlats in via andra kanaler

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här