Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Lapsilla on oikeus pieniin lapsiryhmiin ja kehitystä tukevaan päiväkotiin / Små barngrupper i daghem som främjar utveckling

Borgå Invånarinitiativ
Publicerad 
16.2.2017
Samlar deltagare
Skickad till kommunen 
17.2.2018
Skickad till kommunen 
17.2.2018

Initiativets innehåll

Lastentarhanopettajat ja hoitajat ovat uupuneita – käsipareja on liian vähän. Kiireestä ja melusta selviydytään päivä toisensa jälkeen. Laadukas varhaiskasvatus on muuttunut lasten säilyttämiseksi ja moni alan ammattilainen harkitsee alan vaihtoa. Tilanne on hälyttävä, sillä laadukas varhaiskas-vatus on yksi parhaimmista keinoista ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä ja radikalisoitumista.

Porvoon valtuusto päätti, että vuonna 2017 varhaiskasvatuspalveluiden päivähoitoryhmien koko säilyy entisellään, mutta uusien tilojen suunnittelussa käytetään Sipilän hallituksen suosittelemaa suhdelukua, eli kahdeksan lasta yhtä hoitajaa kohden. Suuremman suhdeluvun toiminnallisesta käyttöönotosta päätetään erikseen. Suhdelukua ei pidä missään nimessä nostaa, sillä hoitajat ovat jo nyt äärirajoilla. Maksamme vielä tänään lapsiin 1990-luvulla kohdistettujen leikkausten seurauksia. 1990-luvun virheitä ei tule toistaa.

Lapset ansaitsevat laadukkaan varhaiskasvatuksen, lastentarhanopettajat ja hoitajat hyvän työyhteisön, jossa heidän ammattitaitonsa näkyy ja vanhemmat tiedon, että lapsista pidetään hyvää huolta. Laadukas varhaiskasvatus on sekä lapsen että yhteiskunnan etu, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin tulevaisuudessa.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Porvoo ei suurenna päiväkotien lapsiryhmiä.

---

Många barnträdgårdslärare och barnskötare är trötta - det finns för lite händer. De överlever från dag till dag bland högt ljud och brådska. De upplever att den kvalitativa småbarnsfostran har blivit bevaring av barnen. Många yrkesmänniskor inom branschen funderar på att byta jobb. Situationen är alarmerande eftersom kvalitativ småbarnsfostran är ett av de bästa sätten att förebygga ungas utslagning.

I Borgå beslöt man att inte gå in för regeringen Sipiläs idé om större barngrupper. Men man beslutade ändå att alla nya daghem byggs enligt den större dimensioneringen, det vill säga åtta barn per vuxen. Beslutet om barngruppernas storlek kommer att tas senare i dessa daghem. Jag tycker inte grupperna ska bli större, sju barn per vuxen är redan mycket. Dagvården drabbas hela tiden av nedskärningar, vilket försämrar arbetsvälmåendet och barnens rätt till kvalitativ småbarn-sfostran. Och vi betalar ännu i denna dag för nedskärningarna som gjordes på 1990-talet. Vi ska inte upprepa missagen.

Barnen är värda en kvalitativ småbarnsfostran, barnträdgårdslärare och skötare är värda en god arbetsmiljö, där deras yrkeskunskap kommer fram och föräldrarna är värda kunskapen om att deras barn blir bra omhändertagna. Varje
euro vi satsar på dagvården får vi sjufaldigt tillbaka.

Vi undertecknade kräver att Borgå inte gör barngrupperna större i daghemmena.

Tilläggsuppgifter för initiativet

Ansvarsperson

Anette Karlsson

Borgå


Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.
233 Osallistunutta
5 namn har samlats in via den här tjänsten, av vilka
5 är invånare i kommunen
5 namn visas offentligt i webbtjänsten
228 namn har samlats in via andra kanaler

Deltagare

233
5 namn har samlats in via den här tjänsten, av vilka
5 är invånare i kommunen
5 namn visas offentligt i webbtjänsten
228 namn har samlats in via andra kanaler

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här