Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Kuntalaisaloite päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi niin, että lasten oikeudet terveelliseen ja turvalliseen päivähoito- ja oppimisympäristöön toteutuvat

Salo Invånarinitiativ
Publicerad 
15.2.2017
Samlar deltagare
Skickad till kommunen 
8.10.2017
Skickad till kommunen 
8.10.2017

Initiativets innehåll

Me allekirjoittaneet vaadimme, että lasten opetus ja päivähoito terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä varmistetaan erilaisin ennaltaehkäisevin ja ylläpitävin selvitys- ja kunnossapitotoimin, ja että Salon kaupunki ottaa ehdotuksemme päiväkotien ja koulujen sisäilma-asioiden ratkaisemiseksi ja kehittämiseksi käsittelyyn.

Aloitteen osa-alueet:
1. Lähtötilanne on selvitettävä kaikissa kunnan kouluissa ja päiväkodeissa tilan käyttäjille suunnatuin oirekyselyin ja/tai kattavin rakennetutkimuksin, joiden tuloksien pohjalta suunnitellaan jatkotoimenpiteet. Tilojen käyttäjien edustajat (myös vanhempien edustaja) tulee ottaa mukaan sisäilmaongelmia selvittäviin työryhmiin ja terveystarkastajan suunnitelmallisille valvontatarkastuskäynneille. Oirekyselyt tulee tehdä kattavasti kaikissa ko. kiinteistöissä 1-3 vuoden välein.

Perustelu: Oirekyselyn tekeminen on nopea ja kustannustehokas tapa selvittää kiinteistössä koettua oireilua sekä seurata kiinteistön sisäilman tilannetta. Ongelmat eivät pääse pitkittymään, kun oirekyselyt tehdään säännöllisesti.

2. Koulujen ja päiväkotien tulo- ja poistoilmanvaihto tulee asettaa ympärivuorokautiseksi riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi (myös ilta-,yö, viikonloppu- ja loma-aikoina). Ilmanvaihtokoneiden kunto ja tehokkuus tulee tarkastaa, ja päivittää vanhentunutta laitekantaa. Samalla pitää varmistaa, että korvausilmaa ei tule rakenteista tai alapohjasta.

Perustelu: Riittävä ja jatkuva ilmanvaihto on hyvän sisäilman ja terveen rakennuksen perusedellytys. Salossakin on säästetty pysäyttämällä koneellinen ilmanvaihto. Ilmanvaihdon pysäyttäminen muuttaa rakennuksen painesuhteita ja tiivistää kosteutta rakennukseen sekä ilmastointiputkien pinnoille, mikä mahdollistaa epäpuhtauksien muodostumisen putkistoon. Ilmanvaihto tulee asettaa kunnan tiloissa ympärivuorokautiseksi riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi. Tämä säästää kunnalle pidemmällä aikavälillä niin rakennusten kunnossapidon kuin terveydenhuollon kustannuksia. Ennakoivat toimenpiteet ovat taloudellisesti edullisin vaihtoehto rakennuksista aiheutuvien terveyshaittojen minimoimiseksi. Koneellista ilmanvaihtoa tulee huoltaa säännöllisesti ja rakennuksen paine-erot tulee tutkia aina ilmanvaihdon säätöjen yhteydessä. Ilmanvaihtokanavien puhdistus tulee suorittaa mekaanisesti, ilman desinfiointiaineita. Tilapalveluiden mukaan vanhimmat ilmanvaihtokoneet ovat 1970- luvulta, joten laitekannan päivittäminen vastaamaan nykypäivän vaatimuksia on tarpeen.

3. Koulujen ja päiväkotien kuntoa koskevat asiakirjat tulee julkaista viivyttelemättä kaupungin nettisivuilla tai antaa muutoin julkisesti nähtäväksi, samoin asiakirjat terveysviranomaisen suorittamista valvontatarkastuskäynneistä tai terveyshaittaepäilyyn perustuvista tarkastuskäynneistä. Sisäilma-asioissa on noudatettava avoimuutta, ja tilojen käyttäjien (myös lasten vanhempien) tulee olla tietoisia eriasteisista sisäilmaongelmista.

Perustelu: Asiakirjat ovat julkisia, rakennusten käyttäjillä on oikeus saada tietoa rakennuksen kunnosta ja mahdollisista terveyshaitoista. Avoimuus ja läpinäkyvyys sisäilmasioissa rakentaa luottamusta ja parantaa yhteistyötä. Avoimuuden ansiosta vanhemmilla on edes mahdollisuus puuttua ajoissa sisäilman aiheuttamiin terveyshaittoihin. Tiedottaminen tilojen käyttäjille on olennaisen tärkeää.


Tilläggsuppgifter för initiativet

Ansvarsperson

Elina Seitz

Salo


Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.
106 Osallistunutta
105 är invånare i kommunen
78 namn visas offentligt i webbtjänsten

Deltagare

106
105 är invånare i kommunen
78 namn visas offentligt i webbtjänsten

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här