Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

PELASTETAAN TRÄSKÄNDAN KARTANO KUNTALAISKÄYTTÖÖN - TRÄSKÄNDA HERRGÅRD BÖR RENOVERAS FÖR KOMMUNINVÅRNAS BRUK

Esbo Invånarinitiativ
Publicerad 
26.8.2016
Samlar deltagare
Skickad till kommunen 
Samlar deltagare

Initiativets innehåll

Träskändan kartano ja Aurora Karamzin ovat kulttuurihistoriallisesti arvokas osa Suomen historiaa ja kartanon päärakennus yksi Espoon merkittävimmistä arvorakennuksista.
Päärakennus on ollut jo vuosia tyhjillään ja päässyt pahoin rapistumaan. Kartano on korjattava pikaisesti rakennuksen arvoa ja Aurora Karamzinin perintöä kunnioittaen. Tärkeintä on, että uusi käyttö antaa mahdollisuuden niin asukkaille kuin matkailijoillekin päästä nauttimaan upean puiston ohella myös kartanon kauniista sisätiloista. Rakennus tulee säilyttää kaupungin omistuksessa ja hallinnassa.
Me äänioikeutetut espoolaiset esitämme, että kaupunki kunnostaa Träskändan kartanon pikaisesti palvelemaan kasvavan alueen asukkaiden monenlaisia tarpeita. Tulevalle käytölle mahdollisuuksia luovat mm. Aurora Karamzinin perinnön vaaliminen, kartanomiljöön matkailullinen ja opetuksellinen käyttö, monenlainen asukkaita palveleva pienyritystoiminta sekä yhteistyömahdollisuudet viereisen Lasten kulttuurikeskus Pikku-Auroran kanssa.

Träskändas herrgårdsområde och Aurora Karamzin är kulturhistoriskt värdefulla delar av Finlands historia, huvudbyggnaden är en av de mest betydelsefulla värdebyggnaderna i Esbo.
Eftersom herrgården har stått tom och oanvänd i flera år, är byggnaden i nedgånget skick. Herrgården bör med det snaraste renoveras med respekt för byggnadens värde och Aurora Karamzins arv.
Det är viktigt att både invånare och resenärer får möjlighet att ta del av såväl herrgårdens vackra interiör som av den enastående parken. Byggnaden bör bevaras i stadens ägo och förvaltning. Vi röstberättigade esbobor vädjar till staden att å det snabbaste renovera Träskända herrgård så att de olika behoven hos områdets växande befolkning tillgodoses. I framtiden kunde området och byggnaden användas för evenemang i Aurora Karamzins anda, för nyttjande i turismens och bildningens tecken och för småskalig företagarverksamhet som på olika sätt gynnar invånarna. Även samarbetet med Barnkulturcentret Lilla Aurora borde intensifieras.

Tilläggsuppgifter för initiativet

Ansvarspersoner

Jari Kujala

Esbo

Laura Laakkonen

Esbo


Kontakta ansvarspersoneerna för initiativet

Delta i initiativet

5126 Osallistunutta
985 namn har samlats in via den här tjänsten, av vilka
941 är invånare i kommunen
815 namn visas offentligt i webbtjänsten
4 141 namn har samlats in via andra kanaler

Deltagare

5126
985 namn har samlats in via den här tjänsten, av vilka
941 är invånare i kommunen
815 namn visas offentligt i webbtjänsten
4 141 namn har samlats in via andra kanaler

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här