Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Terveyskeskuksen vastaanottoaikojen laajennus vastaamaan työssä käyvien tarpeita

Sibbo Invånarinitiativ
Publicerad 
25.8.2016
Skickad till kommunen 
25.8.2016
Kommunens svar 
20.3.2017
Kommunens svar 
20.3.2017

Kommunens svar


Kuntalaisaloite koskien terveyskeskuksen vastaanottoaikojen laajennusta / Invånarinitiativ gällande utvidgning av hälsocentralens mottagningstider

Ohessa Sipoon sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätös 6.3.2017 18§ /
Bifogat Sibbo social- och hälsovårdsutskotts beslut 6.3.2017 18§
Ystävällisin terveisin / Med vänlig hälsning,
Nina Grandell
vs. tiiminvetäjä / tf teamledare
09-2353 6701

Bilagor

Initiativets innehåll

Ehdottaisin, että terveyskeskuksessa otettaisiin huomioon työssä käyvien tarpeet vastaanottoajoille niin, että sairaanhoitajan ja lääkärin aikoja (ei kiireellisessä hoidossa) olisi saatavilla klo 8 tai jopa aiemmin ja klo 16 jälkeen; esim. yhtenä päivänä iltavastaanotto. (Helsingissä aletaan syksyn aikana pilotoida vastaanottoaikoja terveysasemilla klo 7-20)
Tarve tähän tulee etenkin silloin, kun pitkäaikaissairaudessa (jonka hoitoon ei saa käyttää työaikaa) edellytetään sairaanhoitajan vastaanottoa hoitosuunnitelman laatimiseksi ennen lääkärikäyntiä. Näin ollen korvattavia työtunteja voi työmatkoineen kertyä sairaanhoitajan ja lääkärin käynneistä jopa 8 tuntia (mikäli liikkuu julkisilla liikennevälineillä).
Tällä hetkellä ei saa aamuaikoja sairaanhoitajilta lainkaan tähän tarkoitukseen ja lääkäriajatkin aamuisin ovat vähissä tai niitä ei ole saatavilla aikaa varattaessa.

Ansvarsperson

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.