Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Erityisliikuntakortti

Kihniö Invånarinitiativ
Publicerad 
28.6.2015
Skickad till kommunen 
29.6.2015
Skickad till kommunen 
29.6.2015

Initiativets innehåll

Erityisliikuntakortti on tarkoitettu Kihniöläisille
vammaisille ja pitkäaikaissairaille ja sen tarkoitus on aktivoida heidän omaehtoista
liikuntaansa. Kortin myöntämiseen on laadittu perusteet, jotka käyvät ilmi oheisista liitteistä. Perusteina ovat Kela-kortissa oleva erityiskorvattavia lääkkeitä varten myönnetty tunnus ja lääketieteelliset lausunnot. Kortin myöntämisen perusteet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä tarkistetaan vuosittain.

ERITYISLIIKUNTAKORTIN MYÖNTÄMISPERUSTEET
Kelakortin tunnuksilla myönnettävät kortit
astmaatikot kelakortin tunnus 203
diabeetikot kelakortin tunnus 103
lihastautia sairastavat kelakortin tunnus 108
mielenterveyspotilaat kelakortin tunnus 112
ms - potilaat kelakortin tunnus 109 tai 303
parkinsonin-tautia sairastavat kelakortin tunnus 110
reumaa sairastavat kelakortin tunnus 202
sepelvaltimotautia sairastavat kelakortin tunnus 206
sydämen vajaatoimintaa sairastavat kelakortin tunnus 201
epileptikot kelakortin tunnus 111

Lääketieteelliseen lausuntoon perustuen myönnettävät kortit
cp-vammaiset(diagnoosi G80) kelan hoitotukipäätös tai
lääketieteellinen selvitys
etenevät keskushermoston sairaudet (diagnoosit G10-G13),
lääketieteellinen selvitys
kehitysvammaiset kehitysvammahuollon lausunto, kelan hoitotukipäätös
tai lääketieteellinen selvitys
vaikea-asteinen nivelrikko; polvi tai lonkka, lääketieteellinen selvitys
spinaalistenoosi(selkäydinkanavan ahtauma), lääketieteelinen selvitys
lihastautia sairastavat (diagnoosi G70-G73) lääketieteellinen selvitys
mielenterveyspotilaat(diagnoosi F32.2) lääketieteellinen selvitys
ms-tauti (diagnoosi G35) lääketieteellinen selvitys
rintasyöpäpotilaat lääketieteellinen selvitys, enintään 3 v leikkauksesta
aivohalvaus- / afasiapotilaat - pysyvä toimintakyvyn haitta;
lääketieteellinen selvitys
sairaalloinen ylipaino BMI >40 , lapet >35(terveydenhoitajan lausunto)
osteoporoosia sairastavat; lääketieteellinen selvitys (luuntiheysmittaus)
vammaiset lapset lääketieteellinen selvitys (esim.adhd,autismi,epilepsia,
sydänlapset,syöpää sairastavat,astma,diabetes,reuma..) Alle 16v.
invaliditeetin haittaluokka vähintään 11 tai haitta-aste 55%, lääketieteellinen
selvitys (liitteenä selvitys haittaluokan 11 vähimmäisvaatimuksista)
Muut perusteet
- vammaisten P- pysäköinti lupa

Vähimmäisvaatimusten mukaiset haittaluokat
Alaraaja, selkä tai selkäydin:
haittaluokka vähintään 11 (vaikea toiminnanvajavuus tai vaikea selkäydinvammaisuus)
Alaraaja: Voi liikkua vain apuneuvoon raskaasti nojaten tai lyhyitä matkoja kerrallaan, pahat liikerajoitukset useissa nivelissä, toispuoleinen amputaatio, jossa proteesin käyttö ei ole mahdollista.
Selkä: Pysyvä vaikea-asteinen ryhtivirhe, rintakehän tai lantion vaikea epämuotoisuus, selkäranka täysin jäykkä, riisuutuminen ja pukeutuminen huomattavasti vaikeutuneet, vaikeita alaraajojen neurologisia puutosoireia.
Selkäydin: Liikkumista ja omatoimisuutta haittaavia halvauksia, raajoissa spastisuutta. Rakon ja peräsuolen hallinta puuttellinen.
Liikuntakykyä haittaava hengitys- tai verenkiertoelinten sairaus:
haittaluokka vähintään 11 (vaikea toiminnanvajavuus)
Hengityselimet: hengenahdistusta esiintyy jo kevyessä rasituksessa kuten tasamaata normaalia vauhtia kävellessä, kerrosvälin portaita noustessa ja tavallisissa kotiaskareissa.
Normaalia hitaampi kävely tasamaalla mahdollinen. Huippuvirtausarvoissa suuria vaihteluita eikä lääkityksen avulla päästä odotusarvoihin. Fyysisen rasituksen sietokyky huono sisätiloissakin. Sairaus rajoittaa päivittäisiä toimintoja. Pahenemisvaiheita kuukausittain. Päivystysluontoisen hoidon ja sairaalahoidon tarve useampia kertoja vuodessa.
Verenkiertoelimet: Oireita esiintyy jo kevyessä rasituksessa kuten tasamaata normaalia vauhtia kävellessä, kerrosvälin portaita noustessa ja tavallisissa kotiaskareissa. Normaalia hitaampi kävely tasamaalla mahdollinen. Vaikeata verenpainetautia sairastavat, joiden diastolinen verenpaine on asianmukaisesti toteutuneesta hoidosta huolimatta jatkuvasti yli 120 ja joilla on todettu komplisoivia orgaanisia muutoksia munuaisissa, aivoissa tai sydämessä.
Aivojen vamma tai kehitysvammaisuus:
haittaluokka vähintään 11 (vaikean aivovamman jälkitila tai vaikea kehitysvammaisuus)
Aivot: Vamman primaarioireet viittaavat vaikeaan aivovammaan. Todetaan huomattavaa paikallista tai yleistä aivovauriota. Mentaaliset oireet, joiden ohessa voi esiintyä eriasteisia neurologisia puutosoireita kuten pareeseja ja kielellisiä häiriöitä, ovat tuntuvia ja haittaavia. Epilepsiakohtauksia voi esiintyä toistuvasti hoidosta huolimatta.
Kehitysvammaisuus: Vaikea psyykkinen kehitysvammaisuus, autismi tai muu vaikea tunne-elämän häiriö. Jokapäiväistä ulkopuolista apua tarvitseva liikuntavamma tai muu neurologinen vamma. Epilepsiakohtauksia esiintyy toistuvasti hoidosta huolimatta.
Muu liikuntaesteisyys:
haittaluokka vähintään 11 (vaikea toiminnanvajavuus)
Kykenee vain hyvin kevyeen tai hyvin rajoitettuun liikkumistoimintaan. On päivittäisissä toiminnoissa jossain määrin riippuvainen toisen henkilön avusta.
Silmät ja näkökyky:
haittaluokka vähintään 15
Paremman silmän näöntarkkuus laseilla korjattuna enintään 0.1 (E-taulunäkö) tai
näkökentän ulottuvuus keskipisteestä korkeintaan 20 astetta tai muu vastaavan haitan aiheuttava näkövika.

Haittaluokitusta määriteltäessä mahdollisista erillisistä vammoista saatuja haittaluokkia ei lasketa yhteen. Yhdistelmä useista sairauksista, jotka eivät nimenomaan yhdessä vaikuta liikkumiseen, ei
oikeuta alennukseen.

Erityisliikuntakortti oikeuttaisi samaan alennukseen (50%) kuin muutkin erityisryhmät kunnan omistamalta liikuntasalilta.
Hakeminen erillistä hekemusta vastaan kunnasta.

Esim.
Etu- ja sukunimi / Släkt- och förnamn:
kortin uusiminen /
kortet förnyas
Osoite / Adress:
Puhelinnumero / Telefon:
sähköposti / e-post:
Henkilötunnus / Personbeteckning:
Vamman tai sairauden laatu / Handikappets eller sjukdomens art:
Avustajan mukanaolo välttämätön (näkö-, CP- tai kehitysvamma) kyllä / ja
Behöver personlig hjälpare (syn-, CP- eller utvecklingsstörd) ei / nej
Kelakortin tunnus / Kod på FPA-kortet: Tarkastettu /
Kontrollerad _________
Minua koskevia tietoja voi tarkistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden
vammaispalvelutoimistosta
kyllä / ja ei / nej
Uppgifter som gäller mig kan kontrolleras
på handikappvårdsbyrån /servicecentralen för social- och hälsovård
Paikka ja aika / Ort och datum
Hakijan allekirjoitus / Den sökandes underskrift

Ansvarsperson

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Beställ meddelande