Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Initiativ om att inrättä ett skyddsavstånd om 1500 m. mellan vindkraftverk och bosättning på Kimitoön

Kimitoön Invånarinitiativ
Publicerad 
11.10.2014
Samlar deltagare
Skickad till kommunen 
21.10.2014
Skickad till kommunen 
21.10.2014

Initiativets innehåll

Vi undertecknade, i Kimitoöns kommun röstberättigade personer, kräver att en 1500 meters skyddszon etableras mellan planerat vindkraftverk och fast eller fritidsbosättning på samtliga vindkraftsplaneområden på Kimitoön.

Kommunfullmäktige beslöt om 1500 meters skyddsavstånd i Gräsböle vid sitt möte den 29.9.2014. ” Kommunfullmäktige anser att invånarnas hälsa inte skall äventyras samt för att kunna värna om invånarnas trivsel krävs ett minimiavstånd på 1500 m från en vindkraftsmölla till närmaste bebyggelse.”

En rättvis behandling av kommuninvånarna och tryggande av deras hälsa och välfärd också annanstans förutsätter att en motsvarande skyddszon etableras på alla de områden på Kimitoön, där vindkraft nu eller i framtiden planeras. Initiativet innefattar planerade kraftverk med en navhöjd om 100-144 meter och effekter om 2-5 megawatt eller större kraftverk. Mindre gårdsmöllor berörs inte av initiativet.

Varför 1500 meter?

Avståndet är en kompromiss mellan den 2 kilometers gräns som framförts av Social- och hälsovårdsministeriet och nuvarande vindkraftsplaner. Enligt nuvarande planer kunde det i Nordanå-Lövböle, Olofsgård, Stusnäs, Misskärr och Påvalsby byggas 200 meters kraftverk t.o.m på 650 meters avstånd från bostäder och fritidsbosättning. Efter år 2015 kan ännu flera vindkraftsområden bli aktuella. I många kommuner i Finland har beslutits om skyddsavstånd om 2 km (se tilläggsuppgifter).

Om de planerade kraftverken inte kan byggas inom skyddsgränsen bör de aktuella vindkraftsplanerna skrotas och nya placeringsområden sökas. Kommuninvånarna har rätt till att bli behandlade enligt enahanda förvaltningsprinciper oberoende av var i kommunen de är bosatta.

Framställan till fullmäktige

Vi undertecknade vill att kommunfullmäktige behandlar nedanstående beslutsförslag: ” Kommunfullmäktige anser att invånarnas hälsa inte skall äventyras samt för att kunna värna om invånarnas trivsel krävs ett minimiavstånd på 1500 m från en vindkraftsmölla till närmaste bebyggelse på samtliga vindkraftsplaneområden på Kimitoön”.

Hur går initiativet vidare?

Enligt paragraf 28 i Kommunallagen:
”Om antalet initiativtagare i en fråga som hör till fullmäktiges befogenhet motsvarar minst två procent av kommunens röstberättigade invånare, skall frågan tas upp till behandling i fullmäktige inom sex månader efter att den väcktes. ”

Vi sänder initiativet till kommunen så snart erforderligt antal, 130 personer, har undertecknat det.

Tilläggsuppgifter för initiativet

Ansvarspersoner

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.
247 Osallistunutta
95 namn har samlats in via den här tjänsten, av vilka
95 är invånare i kommunen
89 namn visas offentligt i webbtjänsten (namnlistan inte längre tillgänglig)
152 namn har samlats in via andra kanaler

Deltagare

247
95 namn har samlats in via den här tjänsten, av vilka
95 är invånare i kommunen
89 namn visas offentligt i webbtjänsten (namnlistan inte längre tillgänglig)
152 namn har samlats in via andra kanaler

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här