Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Utveckling av tjänsten

Tjänsten Invånarinitiativ.fi är en del av Plattformen för delaktighet. Andra tjänster som omfattas av Plattformen för delaktighet är Medborgarinitiativ.fi och Dinåsikt.fi.

I Plattformen för delaktighet utvecklas nättjänster för att stöda interaktionen mellan medborgarsamhället, den offentliga förvaltningen och de politiska beslutsfattarna. Projektet Plattform för delaktighet är en del av finansministeriets program för påskyndande av elektronisk kommunikation och ärendehantering (SADe-programmet).

Utveckling av tjänsten

Tjänsten Invånarinitiativ.fi är en del av Plattformen för delaktighet. Andra tjänster som omfattas av Plattformen för delaktighet är Medborgarinitiativ.fi och Dinåsikt.fi.

I Plattformen för delaktighet utvecklas nättjänster för att stöda interaktionen mellan medborgarsamhället, den offentliga förvaltningen och de politiska beslutsfattarna. Projektet Plattform för delaktighet är en del av finansministeriets program för påskyndande av elektronisk kommunikation och ärendehantering (SADe-programmet).