Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Kontaktuppgifter

Vi hoppas att tjänsten Invånarinitiativ.fi är lätt att använda och inspirerande. Vi håller fortfarande på att utveckla tjänsten och därför vill vi gärna höra din åsikt! Du kan skicka oss frågor, kritik, tack eller förbättringsförslag som gäller tjänsten.

Respons kan skickas till adressen kuntalaisaloite.om@om.fi.

Tjänsten tillhandahålls av justitieministeriet.

Kontaktperson vid justitieministeriet är projektchef Laura Nurminen. (e-postadress: förnamn.efternamn@om.fi)
Kontaktuppgifter

Vi hoppas att tjänsten Invånarinitiativ.fi är lätt att använda och inspirerande. Vi håller fortfarande på att utveckla tjänsten och därför vill vi gärna höra din åsikt! Du kan skicka oss frågor, kritik, tack eller förbättringsförslag som gäller tjänsten.

Respons kan skickas till adressen kuntalaisaloite.om@om.fi.

Tjänsten tillhandahålls av justitieministeriet.

Kontaktperson vid justitieministeriet är projektchef Laura Nurminen. (e-postadress: förnamn.efternamn@om.fi)