Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Ändamålet med tjänsten

Webbtjänsten Invånarinitiativ.fi har skapats för att samla alla funktioner som ansluter sig till invånarinitiativ på en och samma webbplats. I tjänsten kan du lägga fram ett invånarinitiativ, samla deltagare till ditt initiativ, följa upp andras initiativ och stödja initiativ som lagts fram till din kommun. Tjänsten är gratis. Den är trygg att använda och finns tillgänglig både på finska och på svenska. Tjänsten tillhandahålls av justitieministeriet.

Ändamålet med tjänsten

Webbtjänsten Invånarinitiativ.fi har skapats för att samla alla funktioner som ansluter sig till invånarinitiativ på en och samma webbplats. I tjänsten kan du lägga fram ett invånarinitiativ, samla deltagare till ditt initiativ, följa upp andras initiativ och stödja initiativ som lagts fram till din kommun. Tjänsten är gratis. Den är trygg att använda och finns tillgänglig både på finska och på svenska. Tjänsten tillhandahålls av justitieministeriet.