Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Kort om invånarinitiativ

1

Välj typ av initiativ

Stark autentisering

Invånarinitiativ

Initiativ som syftar till behandling i fullmäktige

Initiativ till en kommunal folkomröstning

Kommuninvånarna och andra medlemmar i kommunen

Kommunens röstberättigade invånare

Kommunens röstberättigade invånare

2

Samla in deltagare till initiativet

Samla in deltagare till initiativet eller skicka initiativet direkt till kommunen

Två procent av kommunens röstberättigade invånare ska underteckna initiativet

Fem procent av kommunens röstberättigade invånare ska underteckna initiativet

3

Skicka initiativet till kommunen

Initiativet skickas till kommunen.
Kommunen behandlar initiativet och fattar beslut i ärendet.

4

Kommunen fattar beslut om initiativet

Kommunen skickar beslutet
som gäller initiativet till ansvarspersonerna för kännedom.