Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Ohje aloitteeseen osallistujalle

Kuka voi osallistua aloitteeseen?

Voit osallistua aloitteeseen, jos aloitteen laatija kerää aloitteeseen osallistujia. Aloitteeseen osallistuminen edellyttää aloitteen tyypistä riippuen, että olet sen kunnan jäsen tai äänioikeutettu asukas, jota aloite koskee.

Tavallisen kuntalaisaloitteen tehdäksesi sinun tulee olla jäsen kunnassa, jolle teet aloitteen. Aloiteoikeus ei ole sidottu tavallisen kuntalaisaloitteen osalta äänioikeuteen kunnallisvaaleissa. Myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen. Lisäksi muut kunnan jäsenet kuin asukkaat voivat tehdä kunnalle aloitteita. Kunnan jäseniä ovat asukkaiden lisäksi ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa.

Kuntalaisaloite.fi-palvelusssa 2 % kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi tehdä aloitteen, joka kunnanvaltuuston tulee käsitellä kuuden kuukauden kuluessa. Lisäksi 5 % kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi aloitteella ehdottaa kunnallisen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä jostakin aiheesta. Näiden aloitteiden tekemisessä ja kannattamisessa käytetään kuntalaisaloite.fi-palvelussa vahvaa sähköistä tunnistautumista.

Aloitteen vastuuhenkilö katsotaan aina myös aloitteen osallistujaksi. Sen vuoksi vastuuhenkilön ei tule erikseen osallistua aloitteeseen.

Miten aloitteeseen osallistutaan? 

“Selaa kuntalaisaloitteita” -sivulla voit tarkastella Kuntalaisaloite.fi-palvelussa avoinna olevia aloitteita. Voit osallistua aloitteeseen, jos aloitteen vireillepanija kerää aloitteeseen osallistujia ja sinulla on oikeus osallistua kyseiselle kunnalle tehtäviin aloitteisiin joko kunnan jäsenenä tai äänioikeutettuna asukkaana.

Osallistuaksesi tavalliseen kuntalaisaloitteeseen Kuntalaisaloite.fi-palvelussa tarvitset toimivan sähköpostiosoitteen, sillä osallistuminen vahvistetaan sähköpostitse.

Kuntalaisaloite.fi-palvelusssa 2 % kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi tehdä aloitteen, joka kunnanvaltuuston tulee käsitellä kuuden kuukauden kuluessa. Lisäksi 5 % kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi aloitteella ehdottaa kunnallisen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä jostakin aiheesta. Näiden aloitteiden tekemisessä ja kannattamisessa käytetään kuntalaisaloite.fi-palvelussa vahvaa sähköistä tunnistautumista.

Aloitteeseen osallistuja voi halutessaan piilottaa nimensä Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. On kuitenkin huomattava, että kaikkien osallistujien nimet toimitetaan kunnalle aloitteen lähettämisen yhteydessä ja kunta voi julkistaa aloitteen tekijöiden nimet aloitetta käsitellessään.

Osallistujan vastuut

Kuntalaisaloitteeseen osallistuja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta.

Aloitetta ei saa tehdä tai siihen ei saa osallistua toisen henkilön nimissä. Toisen henkilön tietojen luvaton käyttö on kiellettyä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi yksityishenkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Jokainen aloitteeseen osallistuva vastaa itse niistä mahdollisista seurauksista, joita aiheutuu toisen henkilön henkilö- tai muiden tietojen väärinkäyttämisestä.

Kuntalaisaloitteeseen osallistunut ei voi omatoimisesti perua osallistumistaan aloitteeseen.  Kuntalaisaloitteen vastuuhenkilö voi tavallisten kuntalaisaloitteiden osalta tarvittaessa poistaa osallistujan aloitteen osallistujalistalta.

Aloitteen vastuuhenkilö on aina myös aloitteen osallistuja. Osallistujan vastuulla on poistaa kuntalaisaloitteeseen mahdollisesti aiemmin tekemänsä kannatusilmoitus siinä tapauksessa, että hän asettuu aloitteen vastuuhenkilöksi.

Aloitteen vastuuhenkilöt ja aloitteeseen osallistuvat ovat yhdessä aloitteen tekijöitä. 


Ohje aloitteeseen osallistujalle

Kuka voi osallistua aloitteeseen?

Voit osallistua aloitteeseen, jos aloitteen laatija kerää aloitteeseen osallistujia. Aloitteeseen osallistuminen edellyttää aloitteen tyypistä riippuen, että olet sen kunnan jäsen tai äänioikeutettu asukas, jota aloite koskee.

Tavallisen kuntalaisaloitteen tehdäksesi sinun tulee olla jäsen kunnassa, jolle teet aloitteen. Aloiteoikeus ei ole sidottu tavallisen kuntalaisaloitteen osalta äänioikeuteen kunnallisvaaleissa. Myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen. Lisäksi muut kunnan jäsenet kuin asukkaat voivat tehdä kunnalle aloitteita. Kunnan jäseniä ovat asukkaiden lisäksi ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa.

Kuntalaisaloite.fi-palvelusssa 2 % kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi tehdä aloitteen, joka kunnanvaltuuston tulee käsitellä kuuden kuukauden kuluessa. Lisäksi 5 % kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi aloitteella ehdottaa kunnallisen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä jostakin aiheesta. Näiden aloitteiden tekemisessä ja kannattamisessa käytetään kuntalaisaloite.fi-palvelussa vahvaa sähköistä tunnistautumista.

Aloitteen vastuuhenkilö katsotaan aina myös aloitteen osallistujaksi. Sen vuoksi vastuuhenkilön ei tule erikseen osallistua aloitteeseen.

Miten aloitteeseen osallistutaan? 

“Selaa kuntalaisaloitteita” -sivulla voit tarkastella Kuntalaisaloite.fi-palvelussa avoinna olevia aloitteita. Voit osallistua aloitteeseen, jos aloitteen vireillepanija kerää aloitteeseen osallistujia ja sinulla on oikeus osallistua kyseiselle kunnalle tehtäviin aloitteisiin joko kunnan jäsenenä tai äänioikeutettuna asukkaana.

Osallistuaksesi tavalliseen kuntalaisaloitteeseen Kuntalaisaloite.fi-palvelussa tarvitset toimivan sähköpostiosoitteen, sillä osallistuminen vahvistetaan sähköpostitse.

Kuntalaisaloite.fi-palvelusssa 2 % kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi tehdä aloitteen, joka kunnanvaltuuston tulee käsitellä kuuden kuukauden kuluessa. Lisäksi 5 % kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi aloitteella ehdottaa kunnallisen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä jostakin aiheesta. Näiden aloitteiden tekemisessä ja kannattamisessa käytetään kuntalaisaloite.fi-palvelussa vahvaa sähköistä tunnistautumista.

Aloitteeseen osallistuja voi halutessaan piilottaa nimensä Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. On kuitenkin huomattava, että kaikkien osallistujien nimet toimitetaan kunnalle aloitteen lähettämisen yhteydessä ja kunta voi julkistaa aloitteen tekijöiden nimet aloitetta käsitellessään.

Osallistujan vastuut

Kuntalaisaloitteeseen osallistuja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta.

Aloitetta ei saa tehdä tai siihen ei saa osallistua toisen henkilön nimissä. Toisen henkilön tietojen luvaton käyttö on kiellettyä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi yksityishenkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Jokainen aloitteeseen osallistuva vastaa itse niistä mahdollisista seurauksista, joita aiheutuu toisen henkilön henkilö- tai muiden tietojen väärinkäyttämisestä.

Kuntalaisaloitteeseen osallistunut ei voi omatoimisesti perua osallistumistaan aloitteeseen.  Kuntalaisaloitteen vastuuhenkilö voi tavallisten kuntalaisaloitteiden osalta tarvittaessa poistaa osallistujan aloitteen osallistujalistalta.

Aloitteen vastuuhenkilö on aina myös aloitteen osallistuja. Osallistujan vastuulla on poistaa kuntalaisaloitteeseen mahdollisesti aiemmin tekemänsä kannatusilmoitus siinä tapauksessa, että hän asettuu aloitteen vastuuhenkilöksi.

Aloitteen vastuuhenkilöt ja aloitteeseen osallistuvat ovat yhdessä aloitteen tekijöitä.