Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Ohje aloitteeseen osallistujalle

Kuka voi osallistua aloitteeseen?

Voit osallistua aloitteeseen, jos aloitteen laatija kerää aloitteeseen osallistujia. 

Tavallisen kuntalaisaloitteen tehdäksesi sinun tulee olla jäsen kunnassa, jolle teet aloitteen. Myös alle 18-vuotiaat voivat osallistua kuntalaisaloitteeseen. Lisäksi muut kunnan jäsenet kuin asukkaat voivat osallistua aloitteisiin. Kunnan jäseniä ovat asukkaiden lisäksi ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa.

Kunnan järjestämän palvelun käyttäjät voivat osallistua kyseistä palvelua koskevaan aloitteeseen, vaikka eivät olisi asukkaita kunnassa, jolle aloite on osoitettu.

Kuntalaisaloite.fi-palvelussa voi tehdä aloitteen myös kunnallisen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämiseksi. Kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään neljä prosenttia kunnan 15-vuotta täyttäneistä asukkaista.

Aloitteen vastuuhenkilö katsotaan aina myös aloitteen osallistujaksi. Sen vuoksi vastuuhenkilön ei tule erikseen osallistua aloitteeseen.

Miten aloitteeseen osallistutaan? 

“Selaa kuntalaisaloitteita” -sivulla voit tarkastella Kuntalaisaloite.fi-palvelussa avoinna olevia aloitteita. Voit osallistua aloitteeseen, jos aloitteen vireillepanija kerää aloitteeseen osallistujia ja sinulla on oikeus osallistua kyseiseen aloitteeseen.

Osallistuaksesi aloitteeseen tässä verkkopalvelussa sinulla tulee olla joko toimiva sähköpostiosoite tai mahdollisuus tunnistautua palveluun vahvasti. Vahvaan tunnistautumiseen tarvitaan joko verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmentta tai varmennekorttia.

Aloitteeseen osallistuja voi halutessaan piilottaa nimensä Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. On kuitenkin huomattava, että kaikkien osallistujien nimet toimitetaan kunnalle aloitteen lähettämisen yhteydessä ja kunta voi julkistaa aloitteen tekijöiden nimet aloitetta käsitellessään.

Osallistujan vastuut

Kuntalaisaloitteeseen osallistuja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta.

Aloitetta ei saa tehdä tai siihen ei saa osallistua toisen henkilön nimissä. Toisen henkilön tietojen luvaton käyttö on kiellettyä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi yksityishenkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Jokainen aloitteeseen osallistuva vastaa itse niistä mahdollisista seurauksista, joita aiheutuu toisen henkilön henkilö- tai muiden tietojen väärinkäyttämisestä.

Kuntalaisaloitteeseen osallistunut ei voi omatoimisesti perua osallistumistaan aloitteeseen.  Kuntalaisaloitteen vastuuhenkilö voi tavallisten kuntalaisaloitteiden osalta tarvittaessa poistaa osallistujan aloitteen osallistujalistalta.

Aloitteen vastuuhenkilö on aina myös aloitteen osallistuja. Osallistujan vastuulla on poistaa kuntalaisaloitteeseen mahdollisesti aiemmin tekemänsä kannatusilmoitus siinä tapauksessa, että hän asettuu aloitteen vastuuhenkilöksi.

Aloitteen vastuuhenkilöt ja aloitteeseen osallistuvat ovat yhdessä aloitteen tekijöitä. 


Ohje aloitteeseen osallistujalle

Kuka voi osallistua aloitteeseen?

Voit osallistua aloitteeseen, jos aloitteen laatija kerää aloitteeseen osallistujia. 

Tavallisen kuntalaisaloitteen tehdäksesi sinun tulee olla jäsen kunnassa, jolle teet aloitteen. Myös alle 18-vuotiaat voivat osallistua kuntalaisaloitteeseen. Lisäksi muut kunnan jäsenet kuin asukkaat voivat osallistua aloitteisiin. Kunnan jäseniä ovat asukkaiden lisäksi ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa.

Kunnan järjestämän palvelun käyttäjät voivat osallistua kyseistä palvelua koskevaan aloitteeseen, vaikka eivät olisi asukkaita kunnassa, jolle aloite on osoitettu.

Kuntalaisaloite.fi-palvelussa voi tehdä aloitteen myös kunnallisen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämiseksi. Kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään neljä prosenttia kunnan 15-vuotta täyttäneistä asukkaista.

Aloitteen vastuuhenkilö katsotaan aina myös aloitteen osallistujaksi. Sen vuoksi vastuuhenkilön ei tule erikseen osallistua aloitteeseen.

Miten aloitteeseen osallistutaan? 

“Selaa kuntalaisaloitteita” -sivulla voit tarkastella Kuntalaisaloite.fi-palvelussa avoinna olevia aloitteita. Voit osallistua aloitteeseen, jos aloitteen vireillepanija kerää aloitteeseen osallistujia ja sinulla on oikeus osallistua kyseiseen aloitteeseen.

Osallistuaksesi aloitteeseen tässä verkkopalvelussa sinulla tulee olla joko toimiva sähköpostiosoite tai mahdollisuus tunnistautua palveluun vahvasti. Vahvaan tunnistautumiseen tarvitaan joko verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmentta tai varmennekorttia.

Aloitteeseen osallistuja voi halutessaan piilottaa nimensä Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. On kuitenkin huomattava, että kaikkien osallistujien nimet toimitetaan kunnalle aloitteen lähettämisen yhteydessä ja kunta voi julkistaa aloitteen tekijöiden nimet aloitetta käsitellessään.

Osallistujan vastuut

Kuntalaisaloitteeseen osallistuja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta.

Aloitetta ei saa tehdä tai siihen ei saa osallistua toisen henkilön nimissä. Toisen henkilön tietojen luvaton käyttö on kiellettyä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi yksityishenkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Jokainen aloitteeseen osallistuva vastaa itse niistä mahdollisista seurauksista, joita aiheutuu toisen henkilön henkilö- tai muiden tietojen väärinkäyttämisestä.

Kuntalaisaloitteeseen osallistunut ei voi omatoimisesti perua osallistumistaan aloitteeseen.  Kuntalaisaloitteen vastuuhenkilö voi tavallisten kuntalaisaloitteiden osalta tarvittaessa poistaa osallistujan aloitteen osallistujalistalta.

Aloitteen vastuuhenkilö on aina myös aloitteen osallistuja. Osallistujan vastuulla on poistaa kuntalaisaloitteeseen mahdollisesti aiemmin tekemänsä kannatusilmoitus siinä tapauksessa, että hän asettuu aloitteen vastuuhenkilöksi.

Aloitteen vastuuhenkilöt ja aloitteeseen osallistuvat ovat yhdessä aloitteen tekijöitä.