Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Jalankulku ja työmaiden liikennejärjestelyt

Helsinki Kuntalaisaloite
Julkaistu 
13.5.2019
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Helsingissä on kantakaupungin vilkkailla kävelyalueilla käytetty työmaiden yhteydessä liikennejärjestelyitä, joissa kävelijät on ohjattu työmaan kohdalla kadun toiselle puolelle. Usein tämä on tarkoittanut kiertämistä kahden liikennevaloristeyksen kautta ja pitkää odottelua. Käytännössä moni jalankulkija kiertää työmaan autojen seassa työmaa-aidan vieressä, mikä johtaa vaaratilanteisiin.

Esitämme seuraavaa: Jos työmaan tai tapahtuman vuoksi joudutaan jalkakäytävä sulkemaan, ensisijaisen poikkeusjärjestelyn tulee olla aina korvaavan reitin järjestäminen kadun samalla puolella esimerkiksi rajaamalla osa ajoradasta kävelijöiden käyttöön. Jalankulun ohjaamista kadun toiselle puolelle saa käyttää vain, jos parempi järjestely on tilan puutteen vuoksi mahdoton. Katutyölupaa ei anneta järjestelyille, jotka haittaavat tarpeettomasti jalankulkua.

Vastuuhenkilö

Osallistujat

32

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.