Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kangasalan irtauduttava Tavase Oy:stä

Kangasala Kuntalaisaloite
Julkaistu 
10.5.2019
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet esitämme, että Kangasala irtautuu Tavase Oy:stä ja sen tekopohjavesihankkeesta viipymättä.

Kangasala ei tarvitse Tavase Oy:n tarjoamaa tekopohjavettä. Nykyiset vedenottamot tuottavat vettä tarvittaessa yli oman tarpeen ja varalaitoksineen ne turvaavat vedensaannin kriisioloissa. Vedenkulutus on pitkään laskenut niin Kangasalla kuin Tampereella. Kangasalan voimassa oleva vesihuollon kehittämissuunnitelma 2030 ei sisällä Tavase Oy:n tekopohjavesilaitosta. Tavase aikoo rakentaa Vehoniemen suojeltuun (Natura) harjumaisemaan laajat tekopohjaveden tuotantoalueet. Maksamme siis monin tavoin kustannukset vedestä, jota emme tarvitse.

Vesilain (2011/587 luku 2 §1 ja luku 4 §5) mukaan omistajalla on alueellaan etuotto-oikeus veteen. Osakassopimuksen takia Kangasala luopui etuotto-oikeudestaan ja sitoutui maksamaan osakeyhtiölle vedestä, jota saisi ottaa ilmaiseksi Raikun vedenottamolla. Irtautuminen yhtiöstä on Kangasalan kaupungille ja vedenkuluttajille oikeudenmukainen ja edullinen ratkaisu.

Tekopohjavesilaitos pumppaa yhteensä 50 000 m3 vettä harjun päälle päivittäin. Veden suodattuminen harjun läpi kestää noin 50 päivää. Harjun luonto muuttuu, koska maaperän ominaisuudet muuttuvat. Puhumattakaan miten harjun maisemaan sopivat nämä laitteistot.

Vehoniemen harjun ulkoilumaastot ovat tunnetusti Pirkanmaan hienoimpia. Alueella asuvat ovat luottaneet siihen että, kun tontin rajalla lukee ”valtion luonnonsuojelualue” se oikeasti tarkoittaa sitä. Tavase Oy:n laitos on ristiriidassa Vehoniemenharjun maa-ainesten ottoalueen maisemoinnin ja virkistyskäytön yleissuunnitelman 1.10.2018 kanssa.

Tavase Oy on tuottanut tappiota yli 7 miljoonaa euroa. Sitoutuminen yhtiön tekopohjavesihankkeeseen tarkoittaa yli 100 miljoonan euron lisäkustannusta osakaskunnille ja huomattavaa veden hinnan nousua. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 2018:121 nostaa kustannuksia yhtiön ilmoittamasta. Turun TSV:n yksi laitos maksoi 180 miljoonaa euroa. Kangasalan kaupunki säästyy rahan menetykseltä ja ympäristön pilaamiselta eroamalla Tavase Oy:stä, kuten Valkeakosken kaupunki on jo tehnyt.

Tekopohjavesiteknologia on epäekologinen ja vaarantaa Vehoniemen-Syrjänharjun Natura 2000-alueet. Yhtiön suunnittelema laitos tuotantoalueineen on Kangasalan strategisen yleiskaavan ja Vehoniemen osayleiskaavan vastainen. Tekopohjavesilaitos kuluttaa huomattavasti enemmän sähköä kuin pinta- ja pohjavesilaitokset. Laitos lisäisi kuntien hiilijalanjälkeä ja vaikeuttaisi Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamista Suomessa.

Siksi katsomme, että Kangasalan kaupungin tulee erota Tavase Oy:stä ja pitää kaikki oikeutensa alueensa pohjavesiin vesilain antamien mahdollisuuksien mukaisesti.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Osallistujat

346

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.