Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Poikkeuksia Seniorikortin ikävaatimukseen

Joensuu Kuntalaisaloite
Julkaistu 
9.5.2019
Lähetetty kuntaan 
10.5.2019
Lähetetty kuntaan 
10.5.2019

Aloitteen sisältö

Seniorikortin saamisen kriteerit ovat nykyisellään seuraavat:
Seniorikortti on yli 65-vuotiaille joensuulaisille tarkoitettu liikunnan edistämiseen tarkoitettu kortti. Sen on tarkoitus kannustaa yli 65-vuotiaita joensuulaisia liikunnan harrastamiseen. Siihen on oikeutettu siitä vuodesta lähtien kun täyttää 65 vuotta.

Itse sairastan Parkinsonin tautia ja olen sen johdosta työkyvyttömyyseläkkeellä. En ole vielä täyttänyt 65 vuoden ikää, enkä siksi ole oikeutettu Seniorikorttiin.

Parkinsonin taudissa, kuten myös muissa liikehäiriösairauksissa, liikunta on keskeinen toimintakyvyn ylläpitämisen keino. Siksi ehdotan, että Joensuun kaupunki muuttaisi Seniorikortin ikävaatimusta siten, että liikehäiriösairauden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevat olisivat ikävuosista riippumatta oikeutetut Seniorikorttiin.

Toimin Joensuun Parkinson-yhdistyksessä ja olen yhdistyksen varapuheenjohtaja. Olemme yhdistyksen hallituksessa käsitelleet tätä asiaa ja hallitus yhtyy tähän aloitteeseen. Tämä on edullinen myös kaupungille, koska ihmisten huolehtiessa omasta toimintakyvystään liikunnan avulla, kaupunki säästää hoiva- ja terveyspalveluissa.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Eero Puhakka

Joensuu


Tilaa sähköpostitiedotteet