Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Ajoiko aika delfinaarion ohi? – Selvitys Särkänniemen delfinaarion tulevaisuudesta

Tampere Kuntalaisaloite
Julkaistu 
28.5.2014
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
19.9.2015
Lähetetty kuntaan 
19.9.2015

Aloitteen sisältö

Aloite

Me äänioikeutetut ja täysi-ikäiset Tampereen kaupunkilaiset pyydämme Tampereen kaupunkia selvittämään, kuinka Särkänniemi Oy on varautunut delfinaarion toiminnan jatkamiseen ja sen haasteisiin. Näkemyksemme mukaan on hyvin todennäköistä, että aika on ajanut delfinaariotoiminnan ohi.

Perustelut

Kolme Särkänniemen delfinaarion viidestä delfiinistä on ikääntyneitä. Se asettaa lähitulevaisuudessa delfinaarion toiminnalle rajoja. Särkänniemen delfiinit ovat syntyneet vuosina 1978, 1979, 1980, 1993 ja 1996. Koska delfiineihin liittyvä kauppa on nykyään kansainvälisesti tiukasti säädeltyä, delfiineitä ei ole mahdollista siirtää ja ostaa enää yhtä helposti kuin delfinaariota perustettaessa vuonna 1985. Särkänniemen kävijät ovat kiintyneet nykyisiin delfiineihin. On luultavaa, etteivät he hyväksyisi ikääntyneiden delfiinien vaihtamista nuorempiin.

Viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana tutkimustieto delfiinien erityisestä luonteesta älykkäinä, tuntevina ja sosiaalisina olentoina on lisääntynyt. Sen vaikutuksesta kansalaisten tietoisuus delfiinien elämästä on lisääntynyt kansainvälisesti ja Suomessa. Tietoisuuden lisääntymisellä on konkreettisia vaikutuksia siihen tapaan, jolla ihmiset suhtautuvat delfinaarioihin. Siksi delfinaarioiden vastustaminen ja niiden sulkeminen on lisääntynyt. Siten on todennäköistä, että delfinaariotoiminnan yhteiskunnallinen hyväksyttävyys on vähentynyt myös Suomessa. Vuonna 1998 maa- ja metsätalousministeriö kielsi delfiinien maahantuonnin Suomeen, koska eläinsuojeluasenteiden katsottiin muuttuneen.

Särkänniemen delfinaarion näyttävä rakennus sijaitsee Tampereella keskeisellä paikalla. Delfinaarion sijainti on merkittävä Särkänniemen elämyspuiston kannalta. Rakennuksen erityisaseman takia sen käytön jatkuvuudesta on pidettävä huolta, jotta se tukee elämyspuiston toimintaa tulevaisuudessa kestävällä tavalla.

Särkänniemen delfinaario on Särkänniemi Oy:n omistama, jonka omistaa Tampereen kaupunki. Siten delfinaarion toiminnan tulee olla avointa. Koska älykkäiden ja sosiaalisten delfiinien pitäminen suljetussa tilassa on luonteeltaan erityisen herkkää ja kritiikille altista toimintaa, on Särkänniemi Oy:n ja Tampereen kaupungin vastattava huolestuneiden kaupunkilaisten selvityspyyntöön. Julkinen selvitys hälventää kaupunkilaisten epätietoisuutta delfinaarion toiminnasta ja pohjustaa avointa kansalaiskeskustelua delfinaarion tulevaisuudesta.

Koska Särkänniemen delfinaario on Suomen ainoa delfinaario, sen toiminnasta ja tulevaisuudesta ovat kiinnostuneita myös suomalaiset laajemmin, eivätkä vain tamperelaiset. Siten tällä kuntalaisaloitteella on myös valtakunnallista merkitystä.

Pyydämme, että selvityksessä vastataan ainakin seuraaviin kysymyksiin:

- Miten Särkänniemi Oy on varautunut delfiinien ikääntymiseen?
- Mikä on delfiinien kohtalo sen jälkeen, kun niiden ikä ja terveys eivät enää mahdollista näytöksiä?
- Miten Särkänniemi Oy on ennakoinut kansainvälistä kehitystä, jossa delfinaarioiden vastustus lisääntyy ja delfinaarioita suljetaan?
- Miten delfinaario on varautunut tiukkenevaan kotimaiseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön?
- Millaista on Särkänniemen delfinaarion tutkimustoiminta ja sen tieteellinen merkittävyys?
- Miten delfinaarion rakennus voidaan liittää osaksi Särkänniemen elämyspuistoa siinä tapauksessa, että delfinaariotoiminta ei jatku?
- Jos delfinaariotoiminta lopetetaan, miten se tapahtuisi?

Edellisten kohtien lisäksi:

Pyydämme, että tätä kuntalaisaloitetta valmistelevat virkahenkilöt ovat vuorovaikutuksessa aloitteen vastuuhenkilöiden kanssa.

Pyydämme, että aloitteen seurauksena mahdollisesti tehtävä selvitys on julkinen.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.
4095 Osallistunutta
1 752 kerätty tässä palvelussa, joista
1 752 kunnan asukasta
1 335 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)
2 343 nimeä lisäksi kerätty muualla

Osallistujat

4095
1 752 kerätty tässä palvelussa, joista
1 752 kunnan asukasta
1 335 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)
2 343 nimeä lisäksi kerätty muualla

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.