Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Palveluseteli alentamaan joukkoliikennettä käyttävien matkakuluja

Heinola Kuntalaisaloite
Julkaistu 
15.4.2019
Lähetetty kuntaan 
16.4.2019
Lähetetty kuntaan 
16.4.2019

Aloitteen sisältö

Heinolan kaupungin asukkaiden mahdollisimman joustavaa liikkumista linja-autolla ja muuta julkista liikennettä käyttäen opiskelemaan ja työhön kaupungissa ja kaupungin ulkopuolelle tulisi tukea mahdollisimman monella tavalla.

Heinolan ja Lahden sekä alueen muiden kuntien välisistä sujuvista joukkoliikenneyhteyksistä tulisi pitää huolta. Joustavat joukkoliikenneyhteydet Heinolasta alueen muihin kuntiin vahvistavat asumisen ja työssäkäynnin edellytyksiä Heinolassa.

Joukkoliikenteen käyttöä tulisi tukea myös osana laajempaa liikenteen päästöjen vähentämiseen tähtäävää ympäristönsuojelutyötä.

Myös joukkoliikennettä käyttävien kuntalaisten matkustamisen kustannuksia tulisi pyrkiä alentamaan.

Asikkalan kunta on ottanut käyttöön mallin, jossa Asikkalan kunnan asukkaille korvataan osa joukkoliikenteen sarjalippujen kustannuksista kunnan tarjoamalla palvelusetelillä. Palvelusetelin avulla pyritään mm. tukemaan kuntalaisten säännöllistä työssä tai opinnoissa kulkemista joukkoliikennettä käyttäen kunnan ulkopuolella. Palvelusetelin käyttöön otolla on haluttu tukea kuntalaisten pysyvää asumista kunnassa ja kunnan elinvoimaisuutta. Asumisesta kunnan alueella on haluttu tehdä houkuttelevaa, vaikka työhön tai opintoihin tulisi matkustaa joukkoliikennettä käyttäen. Mallin on arvioitu tukevan myös joukkoliikennevuorojen säilymistä alueella. Mallin on laskettu tuottavan kunnalle myös verotuloja.

Voimassa olevassa liikennepalvelulaki ja sitä täsmentävät asetukset mahdollistavat myös kunnan antaman julkisen tuen joukkoliikenteessä matkustamiseen palvelusetelin avulla.

Heinolan kaupungissa tulisi tarjota vastaava palvelusetelimalli kuntalaisille joukkoliikenteen käytön tukemiseksi.

Kuntalaisaloitteena esitän, että Heinolan kaupunki tutkii mahdollisuudet ja tarpeen vastaavan mallin käyttöön ottoon Heinolan kaupungissa.

Tekee vastaavan palvelusetelin käyttöön ottamiseksi tarvittavat valmistelutoimet ja saattaa asian ratkaistavaksi osana Heinolan kaupungin talousarviota.

Vastuuhenkilö

Sanna Koponen

Heinola


Tilaa sähköpostitiedotteet