Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Ilmastohätätilan julistaminen

Lahti Kuntalaisaloite
Julkaistu 
12.4.2019
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Lahden kaupunki julistaa ensimmäisenä Suomessa ilmastohätätilan. Ilmastonmuutos ja ennennäkemätön ekologinen kriisi eivät ole tulevaisuuden uhkakuvia. Ne ovat käynnissä juuri nyt. Napa-alueiden jääpeite sulaa alati kiihtyvällä nopeudella, lajien sukupuuttovauhti on moninkertaistunut, koralliriutat kuolevat ja kokonaiset ekosysteemit romahtavat.

Riippumattoman kansainvälisen ilmastotutkijapaneeli IPCC:n lokakuussa 2018 julkaistu erikoisraportti ja nyttemmin myös YK varoittavat, että meillä ei enää ole aikaa jahkailla; laajamittaisen muutoksen on tapahduttava tässä ja nyt, jokaisella yhteiskunnan osa-alueella ympäri maapalloa. Ilmastonmuutosta on mahdotonta enää pysäyttää, mutta sen vaikutuksia voimme vielä lieventää välittömillä ja entistä kunnianhimoisemmilla päästövähennystoimilla sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla.

Ilmastohätätilan ovat julistaneet jo yli 400 kaupunkia ja paikallista hallintoelintä ympäri maailman, jotka yhdessä edustavat yli 34 miljoonaa ihmistä. Näiden kaupunkien joukossa ovat mm. Lontoo, Vancouver, Los Angeles ja Leeds. Suuret muutokset lähtevät ruohonjuuritasolta. Suomessa meidän kaupunkimme voisi ilmastobrändinsä mukaisesti näyttää esimerkkiä tässäkin asiassa.

Lahti on ilahduttavasti asettanut kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita ja haluaa olla edelläkävijä kansallisen ilmasto- ja energiastrategian toteuttamisessa. Äskettäin otettiin merkittävä askel, kun Lahti luopui kivihiilen käytöstä. Vuonna 2015 laskettiin, että Lahti on onnistunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään peräti 37% vuoden 1990 tasoon verrattuna. Silloin asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt olivat piirun verran alle seitsemän tonnia, ja suunta on laskeva. Olemme siltikin vielä kaukana globaalista keskiarvosta. Tavoitteet vaativat jokaisen Lahden kaupungin asukkaan, yrityksen ja yhteisön osallistumista nopealla aikataululla.

Tällä kuntalaisaloitteella vaadimme siis, että Lahti julistaa ilmastohätätilan, asettaa aikatavoitteen hiilineutraaliuden saavuttamiselle (2025 ja 2030 ovat laajasti käytettyjä tavoitteita) sekä perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on luoda suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi. Toisista ilmastohätätilan jo julistaneista kaupungeista on mahdollista saada paljon ideoita ja ratkaisuja.

Ilmastohätätilan julistaminen ensimmäisenä Suomessa vahvistaa Lahden asemaa paitsi kansallisena myös eurooppalaisena vihreänä pääkaupunkina sekä sitouttaa meitä vielä nykyisiäkin rohkeampiin toimiin uudenlaisen yhteiskunnan luomiseksi.

Aleksi Lavaste
Kaisa Karekallas
Mikko Solja

Vastuuhenkilö

Aleksi Lavaste

Lahti


Ota yhteyttä aloitteen vastuuhenkilöön

Osallistujat

179

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.