Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kaksi hidastetta Voimakadulle Vahteron koulun kohdalle

Kouvola Kuntalaisaloite
Julkaistu 
10.4.2019
Lähetetty kuntaan 
10.4.2019
Lähetetty kuntaan 
10.4.2019

Aloitteen sisältö

Voimakadulle on saatava hidasteet sekä Vahteron koulun parkkipaikalta tulevalle suojatielle että Vahteron koulun hiekkakentän kulmalta tulevalle suojatielle.
Nykyinen nopeuden madaltaminen 40km/h ja nopeusnäytöt eivät riitä mopojen, autojen jne. nopeuden madaltamiseen alueella, jossa liikkuu erittäin paljon lapsia, ikäihmisiä ja kehitysvammaisia.

Vahteron koulun kohdalla pienet ja isommat koululaiset sekä muut kevyen liikenteen tienkäyttäjät ylittävät Voimakadun kahdessa kohdassa (suoraan koulun parkkipaikalta alas tai koulun hiekkakentän kulmalta).

Mielakasta päin tultaessa autot ehtivät kiihdyttää risteyksen (Voimakatu-Kotkankallionkatu) jälkeen tuntuvan nopeuden ennen koulun suojatietä ja Eskolanmäestä päin tultaessa moni autoilija ei laske nopeutta sallittuun 40km/h (joka on edelleen korkea nopeus tässä asiayhteydessä) ennen hiekkakentän kulmalta lähtevää suojatietä. Nopeusnäytöt saavat monet autoilijat painamaan jarrua, mutta siinä vaiheessa he ovat jo ylittäneet yhden suojatien.

Vastuu on nuorella mopoilijalla ja täysi-ikäisellä autoilijalla. Valitettavan usein on huomattavissa, että vastuu liikennesäännöistä ei ole riittävän painava tai ihminen voi myös huomaamattaan joskus ajaa liian kovaa. Hidasteet "pakottavat" ihmisen ajamaan tuntuvasti hiljempaa (kuten esim. Sarkolan koulun "suoralla" voidaan todeta).

Selitys Voimakadun korkeasta liikennöintimäärästä hidasteiden asentamisen esteenä on vähintäänkin outo: korkeilla liikennöintimäärillä vaaratilanteitakin sattuu tilastollisesti enemmän.

Faktatietoa lapsen kehityksen mukaisesta kyvystä toimia liikenteessä (Liikenneturvan nettisivut)
6–7-vuotiaat:
osaavat jo käsitteitä ja yksinkertaisia liikennesääntöjä. Pääpaino on silti turvallisten toimintamallien opettamisessa. Esimerkiksi ajoneuvojen nopeuden ja etäisyyden arviointi on vielä hankalaa.
7–12-vuotiaiden:
Ajoneuvon nopeuden tai etäisyyden arviointi on vielä vaikeaa 7–8-vuotiaille. Nopeuden ja etäisyyden käsitteiden käyttäminen opetuksessa ei siksi välttämättä tuo toivottuja lopputuloksia. Riskejä ei välttämättä havaita oma-aloitteisesti, vaan silloin, kun niihin pyydetään kiinnittämään huomiota. Vielä 9–10-vuotiaillakin riskien havaitseminen ei ole kehittynyt aikuisen tasolle.
Jalan kulkeville lapsille vakavat onnettomuudet sattuvat useimmiten katua tai tietä ylitettäessä.

Lasten liikenneonnettomuudet (Liikenneturvan nettisivut):
Yleensä onnettomuudet sattuvat kodin lähiympäristössä. Eniten liikenneonnettomuuksia sattuu lapsille kesäkuukausina. Koska vain poliisin tietoon tulleet onnettomuudet tilastoidaan, moni lasten sairaalahoitoa tai terveyskeskuskäyntejä vaatinut liikenneonnettomuus jää tilastojen ulkopuolelle.
6–14-vuotiaat loukkaantuvat liikenteessä usein jalankulkijoina ja polkupyöräilijöinä. Polkupyöräilijöinä loukkaantuneista suurin riskiryhmä ovat 10–14-vuotiaat lapset.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Liisi Perkka

Kouvola


Tilaa sähköpostitiedotteet