Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Raaseporin tulee luopua avohakkuista kaupungin mailla! Raseborg bör avstå från kalhyggen i stadens skogsmark!

Raasepori Kuntalaisaloite
Julkaistu 
8.4.2019
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

(För svenska, se nedan!)

Suomeksi:
Ihminen ei ole erillinen osa luonnon kokonaisuudesta. Voidaksemme hyvin tarvitsemme ympärillemme tervettä, elävää luontoa. Valitessamme asuinpaikkaamme katsomme myös sen ympäristöä; haluamme että se on kaunista, harmonista ja elävää. Emme halua rakentaa talojamme avohakkuun viereen emmekä ostaa tonttia tai taloa, jonka vierestä metsät hakataan muutaman vuoden tai vuosikymmenen kuluessa.

Raaseporin kuntalaisina me kaikki olemme Raaseporin kaupungin metsien omistajia. Me haluamme voida käyttää metsiämme virkistäytymiseen, retkeilyyn, sienestykseen, marjastukseen, liikuntaan, koiran ulkoiluttamiseen ja erinäisiin luontoharrastuksiin – kukin tavallamme. Haluamme taata myös lapsillemme ja lapsenlapsillemme kauniin ja elävän asuinympäristön, jossa hekin voivat toteuttaa omia tarpeitaan ja nauttia luonnosta lukemattomilla eri tavoilla.

Me haluamme myös osaltamme kantaa vastuumme luonnon monimuotoisuuden säilymisen takaamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Raaseporin kaupunki luopuu avohakkuista kaupungin omistamissa metsissä ja siirtyy metsänhoidossa jatkuvan kasvatuksen malliin.
Vaadimme myös, että Raaseporin kaupunki asettaa erityistä arvoa metsiemme virkistyskäyttömahdollisuuksille ja takaa erityisesti asuinalueiden läheisyydessä olevien metsien mahdollisimman vähäisen ja hellävaraisen käsittelyn. Lisäksi kaikessa metsänkäsittelyssä luonnon monimuotoisuus tulee ottaa huomioon. Sen ylläpitämisen tulee olla yksi keskeisimmistä arvoista yhdessä ilmastonmuutoksen torjunnan ja virkistysmahdollisuuksien parantamisen kanssa kuntamme omistamien metsien käsittelyä suunniteltaessa ja toteutettaessa.


På svenska:
Människan är inte en från naturen avskild varelse. För att vi skall må bra behöver vi frisk och levande natur omkring oss. När vi väljer vår boplats tittar vi oss även omkring i omgivningen; vi vill att den är vacker, harmonisk och levande. Vi vill inte bygga våra hus intill kalhyggen eller köpa tomter eller hus på områden, där skogen efter några år eller årtionden huggs bort.

Som kommuninvånare i Raseborg är vi alla skogsägare för Raseborgs kommunägda skogar. Vi vill kunna använda våra skogar för rekreation, utflykter, svamp- och bärplockning, motion, hundpromenader och diverse naturintressen – var och en på vårt eget sätt. Vi vill även garantera våra barn och barnbarn en vacker och levande miljö där de kan förverkliga sina behov och njuta av naturen på allehanda olika sätt.

Vi vill även för vår del bära vårt ansvar för att trygga bevarandet av naturens mångfald samt motverkandet av klimatförändringen.

Vi undertecknade kräver, att Raseborgs stad avstår från kalhyggen i de kommunägda skogarna och övergår till den s.k. kontinuerliga uppdrivningsmodellen med kalhyggesfritt skogsbruk. Vi kräver också att Raseborgs stad lägger speciellt värde i våra skogars rekreationsanvändningsmöjligheter och garanterar speciellt skogar intill bostadsområden möjligast ringa och milda skötselåtgärder. Därtill bör all skogshantering i högsta grad ta hänsyn till naturens mångfald och upprätthållandet av denna bör vara ett centralt värde – tillsammans med motverkandet av klimatförändringen och ökandet av rekreationsvärdena – vid planering och förverkligande av skötsel i de kommunägda skogarna.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Solja Kvarnström

Raasepori


Ota yhteyttä aloitteen vastuuhenkilöön

Osallistujat

147

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.