Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Finnpulpin ilmastovaikutukset selvitettävä

Kuopio Kuntalaisaloite
Julkaistu 
5.4.2019
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Vaadimme että Kuopion kaupunki teettää kunnolliset laskelmat Finnpulpin aiheuttamista ilmastopäästöistä huomioiden myös hiilinielut, ja niiden ollessa ristiriidassa Kuopion ilmastotavoitteiden kanssa, irrottautuu hankkeen kanssa tehdyistä sopimuksista.

Kaikki Kuopion valtuustoryhmät ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta ja vaativat rivakoita toimia sen vaikutusten pienentämiseksi (valtuustoaloite 22.10.2018). Samaan aikaan Kuopioon kaavaillaan maailman suurinta havusellutehdasta, Finnpulpia, jonka mittavista ilmastovaikutuksista kenelläkään ei tunnu olevan kokonaiskuvaa. Fossiilisten kasvihuonepäästöjen määrä Kuopiossa palautuisi vuoden 1990 tasolle, mutta metsien hakkuun vaikutuksista hiilinieluihin ja toisaalta tehtaan bioenergiatuotannon ilmastohyödyistä ei ole selvitetty edes suuruusluokkia. Tämä käy ilmi kaupunginhallituksen vastauksesta valtuustoaloitteeseen (14.1.2019).

Tehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen pohjalta voi tehdä seuraavia laskelmia:
- Tehtaan fossiiliset kasvihuonekaasupäästöt tukipolttoaineista ja liikenteestä tuottavat yhteensä 270 kt CO2 ilmastopäästöt vuodessa.
- Tehtaan valtakunnan sähköverkkoon tuottama biosähkö 1 TWh voisi korvata
385 kt CO2 vuodessa, edellyttäen että sähkö korvaa fossiilista sähköntuotantoa muualla.
- Tuotannon kokonaishyödyksi jäisi n. 100 kt CO2 ekv väheneminen vuodessa.

Arviointiselostuksessa ei huomioitu hiilinieluja, mutta Luonnonvarakeskuksen apulaisprofessorin laskelman mukaan Finnpulpin vaikutus hiilinieluun olisi
n. 7 miljoonaa tonnia CO2 vastaava määrä, eli metsien hakkuun negatiivinen ilmastovaikutus on suuruusluokaltaan 70-kertainen tehtaan arvioituihin ilmastohyötyihin verrattuna (Tieto hiilinieluista täsmentyy, Metsälehti 7.2.2019)

Me aloitteen tekijät olemme kuopiolaisia nuoria, joiden tulevaisuutta Finnpulp uhkaa. Olemme alle 18-vuotiaita joten mahdollisuutemme vaikuttaa ovat rajalliset. Allekirjoitathan aloitteemme!

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilöt

Kaarna Kontulainen

Kuopio

Aura Niskanen

Kuopio


Ota yhteyttä aloitteen vastuuhenkilöihin

Osallistujat

344

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.