Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Lyhytaikainen perhehoito omaishoidon tukena

Salo Kuntalaisaloite
Julkaistu 
25.3.2019
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Salon kaupunki tehostaa perhehoidon markkinointia ja käyttöönottoa vaihtoehtona omaishoitajien vapaapäiviksi ja ottaa ehdotuksemme käsittelyyn.

Perustelu
Salon kaupungin tarjoamat vapaapäivävaihtoehdot eivät sovi kaikkien omaishoidettavien arkeen ja siksi vain noin puolet sopimusomaishoitajista käyttää vapaapäiväoikeuttaan. Hallituksen kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 2016-2018 toi esille perhehoidon kehittämisen tarpeen. Perhehoitoa kehittämällä voidaan tukea kotona asumista ja korvata muita hoidon ja huolenpidon muotoja. Kunnille on vuoden 2018 alusta alkaen suunnattu vuosittainen 20 miljoonan euron lisämääräraha perhehoidon kehittämiseen. Salossa tämä tarkoittaa lähes 200 000 €.
Perhehoidon tehokkaampi käyttöönotto omaishoitajien vapaapäivävaihtoehtona vaatii aktiivista markkinointia ja kehittämistä Salon kaupungissa. THL:n 2018 tekemä seuranta osoittaa, että omais- ja perhehoitoa edistäviä toimenpiteitä ei ole toteutettu kunnissa niin laajasti kuin lainsäädännön uudistukselle asetetut tavoitteet edellyttävät.
Perhehoito antaa ihmisläheisen, kodinomaisen ja turvallisen vaihtoehdon lyhytaikaisen hoidon järjestämiseksi niin erityislapselle kuin ikäihmisellekin.
Yhdistyksenä haluamme tukea tämän hoivamuodon käyttöönottoa ja kehittämistä Salossa.


Lähteet:
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -hallituksen kärkihanke vuosina 2016-2018
Varsinais-Suomen perhehoitoyksikkö
Perhehoitoliitto ry

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilö ei ole julkaissut nimeään.

Ota yhteyttä aloitteen vastuuhenkilöön

Osallistujat

30

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.