Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

ONKEMÄEN KOULUN KEHITTÄMINEN VESILAHDEN YMPÄRISTÖKOULUKSI

Vesilahti Kuntalaisaloite
Julkaistu 
2.5.2014
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
9.5.2014
Lähetetty kuntaan 
9.5.2014

Aloitteen sisältö

Esitämme Vesilahden kunnalle Onkemäen koulun kehittämistä Vesilahden ympäristökouluksi. Ympäristökouluksi profiloituminen tukee erityisesti Vesilahden vetovoimaisuutta, elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä (huom. Vesilahden kunnan kestävän kehityksen ohjelma sekä opetussuunnitelma vuodelle 2016). Sen avulla voidaan houkutella Vesilahteen uusia asukkaita.

Ympäristökoulussa oppiminen kytketään ympäröivään maaseutuun. Tämä näkyy erityisesti ympäristö-, kulttuuri- ja työkasvatuksessa. Oppiaineita toteutetaan ulkona ympäröivässä luonnossa ja paikallista yhteisöä hyväksikäyttäen. Koulutoimintaan sisällytetään myös kestävä arki. Tällöin korostetaan ympäristöä vähemmän kuormittavia kulutustottumuksia, yhteisöllisyyttä sekä materiaalien tehostettua käyttöä ja kierrätystä. Oppilaat oppivat yhteisöllistä arkea, elämän taitoja ja hallintaa. Ympäristökoulussa ovat käytössä sopimuksen ja tarpeen mukaan koulun vanhempainyhdistyksen, Onkemäen kyläkerhon ja muiden yhteistyökumppaneiden resurssit (myös taloudelliset). Koulussa opiskellaan normaalin opetussuunnitelman mukaisesti.

Onkemäen koulun ympäristökouluksi profiloituminen ei tuo kunnalle lisäkuluja eikä erityislupia toimintaan tarvita. Hämeenkyrön Mahnalan kylässä ympäristökouluksi profiloituminen on kannattanut, koulu on täynnä (110 oppilasta) ja paikkakunnalle muutetaan ympäristökoulun takia. Mahnalan ympäristökoulua esitellään Sitran ja Green Care Finland ry:n rahoittamassa julkaisussa Vihreää hyvinvointia kappaleessa Elvyttävä arkiympäristö.

Uusi opetussuunnitelma (OPS 2016) huomioi kestävän kehityksen välttämättömyyden, paikalliset olosuhteet ja luonnon, jonka todetaan toivottavaksi oppimisympäristöksi. Yhteistyö lähiympäristön kanssa nostetaan esille. Yhdysluokkaopetus, mitä Onkemäellä toteutetaan, edistää opetuksen eheyttämistä ja käyttää monialaisia oppimiskokonaisuuksia (Perusteluonnokset 2014, 26–28). Vertais- ja mallioppiminen sekä etäyhteyksien hyödyntäminen sopivat hyvin yhdysluokkaopetukseen. Etäyhteyksillä voidaan tukea kielten ja valinnaisten aineiden opetusta. Etäopetus edistää taloudellisesti oppilaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen ja laadukkaaseen perusopetukseen koulun koosta ja sijainnista riippumatta. (Perusteluonnokset 2014, 33.) Oppiaineiden valinnaisuus voidaan rakentaa ympäristökoulun mallin ympärille eikä se edellytä kalliita investointeja.

Ympäristökoulun malli sopii perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteuttajaksi erittäin hyvin. Malli tukee kokonaisvaltaista lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistaen oppimisen monipuolisesti aisteja käyttäen ja tukien samalla oppilaiden terveyttä ja yhteisöllisyyttä luontointerventioiden (Green care –menetelmien), luontoliikunnan ja toiminnallisten opetusmenetelmien avulla.

Lisäarvoa profiloitumiseen voi hakea Vihreän lipun tai Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin kautta, jotka tarjoavat materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen kestävän kehityksen työn tueksi. Onkemäen koulu on osallistunut Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelmaan (Erasmus+) vuosina 2012–2014. Siten koululla on jo nyt kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja erinomaiset lähtökohdat sen kehittämiseen ympäristökouluna.

YMPÄRISTÖKOULUN MALLIN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET NÄKYVÄT MUUTAMAN VUODEN KULUESSA, JOTEN KEHITETÄÄN YHDESSÄ ONKEMÄEN KOULU VESILAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖKOULUKSI.

Onkemäen koulun vanhempainyhdistyksen puolesta
Tuire Jäntti

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.
76 Osallistunutta
41 kerätty tässä palvelussa, joista
41 kunnan asukasta
34 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)
35 nimeä lisäksi kerätty muualla

Osallistujat

76
41 kerätty tässä palvelussa, joista
41 kunnan asukasta
34 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)
35 nimeä lisäksi kerätty muualla

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.