Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kuntalaisaloite alueellisten lautakuntien asettamisesta Taipalsaaren kuntaan

Taipalsaari Kuntalaisaloite
Julkaistu 
14.3.2019
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
15.5.2019
Kunnan vastaus 
15.5.2019
Kunnan vastaus 
15.5.2019

Kunnan vastaus

Hei!
Kiitos palautteesta. Se on kirjattu saapuneeksi ja toimitettu eteenpäin. Aloite etenee käsittelyyn hallintosäännön mukaisesti.

yst.terv.

Satu Tuomela
hallintosihteeri
Taipalsaaren kunta
p. 040 630 4838
satu.tuomela@taipalsaari.fi

Aloitteen sisältö

Perustelut: Alueellisten lautakuntien asettamisella edistetään Taipalsaaren kuntastrategian toteumista (Kuntastrategia 2017-2021KValt 20.9.2017 § 69), jossa yhteisöllisyys on nostettu yhdeksi kolmesta strategisesta painopisteestä.

Kuntastrategiassa yhteisöllisyys on määritelty seuraavalla tavalla:
“Taipalsaarella ihmiset ja luonto kohtaavat. Asukkaat osallistuvat yhdessä toiminnan ja palveluiden kehittämiseen.”

Alueellisten lautakuntien asettamisella, edistetään erityisesti kuntastrategiassa määriteltyjen toimenpiteiden kohdan 1. toteutumista: Kuntalaisten osallistaminen.

Lisätiedot: Kuntalaki määrittelee alueellisen toimielimen toiminnan seuraavasti:

Kuntalaki
III OSA
TOIMIELIMET JA JOHTAMINEN
6 luku
Kunnan toimielimet

36 §
Alueellinen toimielin

Valtuusto voi asettaa alueellisia lautakuntia tai johtokuntia edistämään kunnan osa-alueen asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia. Valtuusto voi päättää, että alueellisen toimielimen jäsenet tai osa jäsenistä valitaan kunnan asianomaisen osa-alueen asukkaiden esityksestä.

Alueellisen toimielimen tehtävänä on kunnan päätöksentekoon vaikuttaminen sekä kunnan osa-alueen kehittäminen. Alueelliselle toimielimelle tulee varata mahdollisuus lausunnon antamiseen kuntastrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa sekä asioissa, joiden ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus kunnan asukkaiden ja palvelun käyttäjien elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin.

Vastuuhenkilö

Anneli Vitikainen

Taipalsaari


Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.
109 Osallistunutta

Osallistujat

109

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.