Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Potkukelkkailun mahdollistaminen fiksulla hiekottamisella

Imatra Kuntalaisaloite
Julkaistu 
13.2.2019
Lähetetty kuntaan 
15.2.2019
Lähetetty kuntaan 
15.2.2019

Aloitteen sisältö

Ehdotan, että Imatran kaupunki ottaa käyttöön ennalta määritellyillä kevyen liikenteen väylillä osittaisen hiekoituksen jättämällä väylältä 1/3 osan hiekoittamatta potkukelkkailun ja pulkan vetämisen mahdollistamiseksi. Lain puitteissa tämä on mahdollista (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta 3 luku, 3.5 §).

Osittaisella hiekoituksella voidaan vähentää hiekoituskustannuksia ja keväällä tapahtuvasta puhdistuksesta aiheutuvia kuluja ja pölyhaittoja. Osittainen hiekoitus lisää myös terveysvaikutuksia, kun matka kauppaan, kouluun tai päiväkotiin onnistuu potkukelkalla tai pulkalla. Myös yksityisautoilu vähenee, kun isommatkin ostokset voidaan tuoda kelkan kyydissä. Potkukelkkailu on suosittua Imatralla. Erityisesti lapset ja nuoret käyttävät paljon potkureita. Osittaisella hiekoituksella on myös turvallisuusnäkökulma, kun pulkkareitit ovat kuntalaisten tiedossa.

Aloitteen lisätiedot


Vastuuhenkilö

Heikki Laine

Imatra


Tilaa sähköpostitiedotteet