Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kuntalaisaloite maksuttoman koulukyydin järjestämisestä niille Lapuan kaupungin alueella asuville, yläkoulun päättäneille alle 18-vuotiaille, toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville lapsille, joilla ei ole mahdollisuutta julkisten kulkuvälineiden käyttöön koulumatkallaan

Lapua Kuntalaisaloite
Julkaistu 
5.2.2019
Lähetetty kuntaan 
6.2.2019
Lähetetty kuntaan 
6.2.2019

Aloitteen sisältö

Teen kuntalaisaloitteen maksuttoman koulukyydityksen järjestämiseksi niille Lapuan kaupungin alueella asuville, yläkoulun päättäneille alle 18-vuotiaille, toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville lapsille, joilla asuinpaikkansa vuoksi ei ole mahdollisuutta käyttää julkisia kulkuvälineitä päästäkseen kouluun.

Asumme Jokitiellä, Kaunissaaressa, Lapuan Alajoella. Kylässämme on tällä hetkellä yhdeksän alle 18-vuotiasta lasta. Heistä alakoulussa kolme, yläkoulussa viisi ja lukiossa yksi. Ala- ja yläkoulussa olevat kuuluvat vielä maksuttoman koulukyydityksen piiriin, mutta kyyditys päättyy, kun yläkoulu on käyty ja koulumatkat siirtyvät kunkin lapsen perheen itse järjestettäviksi.

Kylässämme ei ole mahdollisuutta julkisten kulkuvälineiden käyttöön, ainoa julkinen kulkuneuvo, joka kylän läpi kulkee, on perjantaisin kiertävä kirjastoauto, joten koulumatkojen järjestäminen ja lapsen koulussa kulkeminen yläkoulun päättymisen jälkeen on täysin lapsen vanhempien aikatauluista ja varallisuudesta kiinni. Elleivät vanhemmat voi työnsä vuoksi viedä/ hakea lasta koulusta tai heillä ei ole varaa lapselle mopoa/ mopoautoa/ kevytmoottoripyörää hankkia, ei lapsi kouluun pääse.

Vaikka lapselle olisi varaa mopo/ mopoauto/ kevytmoottoripyörä tai vaikka vaan polkupyörä hankkia, asettaa Jokitie ajoittain itsessään jo esteen koulumatkan kulkemiseen kyseisillä kulkuvälineillä. Tie on keväisin, syksyisin ja talvisin pääsääntöisesti sellaisessa kunnossa, että em. kulkuvälineillä ei tiellä tee yhtään mitään. Kelirikko ja muut tien pintaan vaikuttavat seikat tekevät liikennöinnin muilla kuin autolla kutakuinkin mahdottomaksi. Talvella tie aurataan yleensä myöhään iltapäivällä tai illalla, joten myös peltolakean keskellä kulkevalle tielle kerääntyvä ja kinostuva lumi hankaloittaa liikkumista muilla kuin autolla. Joinain keväinä, syksyinä ja talvina kulkeminen em. kulkuvälineillä onnistuu hyvin. Tien kunto ja sillä autoa kevyemmillä välineillä liikkuminen riippuu täysin säistä. Ellei sada tai tule paljoa lunta, mopollakin pääsee kulkemaan, mutta jos on sateinen syksy tai kevät, ei matkanteko onnistu kuin autolla, hätinä silläkään.

Anonkin, että Lapuan kaupunki kustantaisi koulukyydin tarpeen mukaan myös niille lapualaisille koululaisille, jotka ovat yläkoulun päättäneet ja siirtyneet opiskelemaan toisen asteen oppilaitoksissa siihen saakka, kunnes lapsi saavuttaa 18-vuoden iän ja saa ajokortin ellei lapsella ole mahdollisuutta käyttää julkista kulkuneuvoa koulumatkansa tekemiseen.

Kylässämme käy koulutaksi päivittäin noutamassa ja tuomassa alakoulussa ja yläkoulussa opiskelevia oppilaita ja autossa on tilaa, joten ylimääräisiä vuoroja tai kuljetuksia ei tarvitsisi järjestää vaan yläkoulun päättänyt voisi kulkea samalla taksilla kuin muutkin lapset. Kuljetusta ei välttämättä tarvittaisi edes joka päivä, ainoastaan tarpeen mukaan silloin, kun mopolla, mopoautolla tai kevytmoottoripyörällä kulkeminen on mahdotonta.

Lapuan kaupunki voisi tehdä koulukyytiä järjestävän taksiyrittäjän kanssa sopimuksen, että taksiyrittäjä laskuttaisi ne kerrat, kun toisen asteen oppilaitoksessa opiskeleva oppilas on kyydissä ollut. Näin kustannukset pysyisivät pieninä, kun maksu menisi ainoastaan niiltä kerroilta, kun kyytiä on tarvittu. Kyseessä ei olisi kaupungille suuri menoerä. Kyseessä on 9 lasta, jotka eivät edes kaikki olisi samaan aikaan kyydityksen piirissä, koska suurin osa lapsista on vielä alakoululaisia. Vuosittain kuljetus koskisi arviolta maksimissaan 4 lasta.

Pyydän kunnioittavasti, että kaupunki ottaisi huomioon myös ne alueellaan asuvat lapset, jotka haluavat jatkaa opintojaan toisen asteen oppilaitoksissa, mutta joilla ei ole mahdollisuutta julkisten kulkuvälineiden käyttöön koulumatkallaan.

Lapualla, 5.2.2019

Johanna Lahdensuo

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Johanna Lahdensuo

Lapua


Tilaa sähköpostitiedotteet