Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Motion för balansering av kommunekonomin - Aloite Kemiönsaaren kunnan talouden tasapainottamiseksi

Kemiönsaari Kuntalaisaloite
Julkaistu 
4.2.2019
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Kimitoöns kommun tog i bruk de interna hyrorna 2010. Då bestämde fullmäktige grunderna för drifts- och underhållshyrorna. År 2018 la fullmäktige till i interna hyrorna en kapitalhyra, som innehåller utöver avskrivningar även ett avkastningskrav på 6 %, som kommunen har bestämt. Som konsekvens av denna beslut har priset på Almahemmets vårddygn stigit från 94,63 euro till 109,31 euro. I Hannahemmet från 76,75 euro till 87,38 euro (källa PTL 20.12.2018 § 106 bilaga 2).

Kommunen kan inte ha vinstsyfte i sin verksamhet, utan den ska främja och underhålla invånarnas välmående. I sin nuvarande form utgör de interna hyrorna ett hot mot kommunens egen serviceproduktion. För det andra ska kommunen våga satsa på att samla inkomster, vilket betyder en höjning av kommunalskatten.

Vi undertecknade föreslår att vinstkravet på 6 % i kapitalhyran tas bort. Samtidigt föreslår vi en justering av drifts- och underhållshyrorna, så att de motsvarar fastigheternas verkliga kostnader. Vi föreslår även en höjning av kommunalskatten till 21 %, kanske upp till 22 %.

Genom dessa ändringar förändras kommunens budget i sin helhet, och som en del av behandling av motionen ska det beräknas en ny, lägre målsättning för sparåtgärderna med två olika alternativ – med de nya interna hyrorna och med 21 eller 22 procents kommunalskatt.
---------
Kemiönsaaren kunta otti käyttöön sisäiset vuokrat vuonna 2010. Tuolloin valtuusto päätti perusteet ylläpito- ja käyttövuokralle. Vuonna 2018 valtuusto lisäsi sisäisiin vuokriin pääomavuokran, johon sisältyy poistojen ohella kunnan päättämä 6 prosentin tuottovaatimus. Määrityksen seurauksena esimerkiksi Alma-kodin hoitovuorokauden hinta on kohonnut 94,63 eurosta 109,31 euroon. Hanna-kodissa nousu on 76,75 eurosta 87,38 euroon. (lähde PTL 20.12.2018 § 106 liite 2.)

Kunnan tavoitteena ei voi olla voiton tuottaminen, vaan asukkaidensa hyvinvoinnin edistäminen sekä ylläpitäminen. Nykymuodossaan sisäiset vuokrat muodostavat uhan kunnan palvelutuotannolle. Toiseksi kunnan on uskallettava panostaa tulojen keräämiseen, mikä tarkoittaa kunnallisveron nostoa.

Me allekirjoittaneet esitämme pääomavuokran 6 % tuottovaatimuksen poistamista. Samalla esitämme ylläpito- ja käyttövuokran laskentaperusteiden tarkistusta vastaamaan kiinteistöjen todellisia kustannuksia. Esitämme myös Kemiönsaaren kunnallisveron korottamista ainakin 21 prosenttiin, ehkä jopa 22 prosenttiin.

Näiden muutosten myötä kunnan talousarvio kokonaisuudessaan muuttuu. Osana aloitteen käsittelyä onkin laskettava uusi alempi säästötavoite kahtena vaihtoehtona - uusilla sisäisillä vuokrilla sekä 21 %:n kunnallisverolla tai 22 % kunnallisverolla

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Anu Taivainen

Kemiönsaari


Ota yhteyttä aloitteen vastuuhenkilöön

Osallistujat

13

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.