Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Lemmikkien rajoittaminen julkisissa palveluissa

Oulu Kuntalaisaloite
Julkaistu 
3.2.2019
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Nykyään lemmikkejä saa tuoda useampaan liiketilaan ja julkiseen palveluun. Tämä asia on ilahduttanut monta lemmikinomistajaa, mutta on täysin unohdettu asiasta aiheutuva haitta suurelle osalle väestöä. Jokainen julkinen palvelu, liike, kahvila tai muu yleinen tila, joka sallii lemmikkieläinten tuomisen tiloihinsa on palvelu, joka on suljettu pois eläimille allergisilta ihmisiltä.

Yhdenvertaisuuslain 3 luvun 8 § Syrjinnän kielto
“Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.”

Valitettavasti juuri terveydentilan perusteella tätä syrjintää tapahtuu allergisia ihmisiä kohtaan. Kirjastoihin on tuotu lukukoiria, joissakin kouluissa on otettu käyttöön oppimista edistäviä koiria, lemmikkejä päästetään kavhiloihin, ostoskeskuksiin, liiketiloihin ja julkiseen liikenteeseen. Kaikki nämä palvelut ovat joko rajoitettu tai kokonaan poistettu allergisilta ihmisiltä eläinten läsnäolon takia. Lemmikkien läsnäolon ei tulisi poistaa kenenkään ihmisoikeuksia, eikä estää julkisten palveluiden turvallista käyttöä.

Kaupungin tulisi rajoittaa eläinten pääsyä julkisiin tiloihin, jotta palvelut olisi tasapuolisesti tarjolla kaikille niitä tarvitseville.

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilö ei ole julkaissut nimeään.

Ota yhteyttä aloitteen vastuuhenkilöön

Osallistujat

4

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.