Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Pro Karhusaari - Karhusaaren suojelukaavaa ei saa purkaa

Espoo Kuntalaisaloite
Julkaistu 
15.1.2019
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Espoon viimeisimpiin rakentamattomiin ranta-alueisiin kuuluva Karhusaari on tärkeä ulkoilu- ja virkistyspaikka. Se on myös pääkaupunkiseudun ainoa ehjänä säilynyt kaupunkimaatilakokonaisuus. Ainutlaatuisen alueen rakennukset ja maa-alueet muinaishautoineen suojeltiin kaavalla 1990-luvulla, jotta sen kulttuurihistorialliset ja luontoarvot säilyisivät jälkipolville.

Tämä suojelukaava on Karhusaaren olemassaolon tae. Jos voimassa oleva suojelukaava puretaan, on Karhusaari mahdollista pilkkoa osiin, vuokrata tai myydä aluetta voimakkaasti muokkaaville rakentajille. Se mahdollistaisi yksityisille tai kaupallisille toimijoille suuretkin rakennushankkeet ilman rajoituksia. Suojelukaavan purkamisen jälkeen myös Karhusaaren rakennukset menettäisivät historiallisen arvonsa, kun ne nykyaikaistetaan palvelemaan vaativan toimijan tarpeita. Kuinka monta luonnonkaunista ja historiantäyteistä aluetta meillä on vielä varaa menettää?

Espoon kaupunki pyrkii lisäämään Karhusaaren alueen toiminnallisuutta. Kuntalaisaloitteella halutaan edistää Karhusaaren alueen ulkoilmatoimintaa ja rakennusten monipuolista käyttöä nimenomaan siten, että suojelukaavaa noudatetaan, alueen kulttuurihistoriallista identiteettiä kunnioitetaan ja olemassa olevien rakennusten rakenteelliset rajoitteet huomioidaan. Alueen miljöö vanhoine rakennuksineen ja puutarhoineen kaipaavat kiireisesti kunnostamista, mutta alueen linjauksien on oltava ensisijaisesti kulttuuripoliittisia eikä elinkeinopoliittisia päätöksiä. Suojelukaavan on oltava suunnitelmien lähtökohta ja perusta.

Espoon Karhusaari on säilytettävä ainutlaatuisena ja arvokkaana luonto- ja kulttuurihistoriallisena kohteena suojelukaavan mukaisesti.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Julia Weckman-Louesalmi

Espoo


Ota yhteyttä aloitteen vastuuhenkilöön

Osallistu aloitteeseen

1640 Osallistunutta
882 kerätty tässä palvelussa, joista
782 kunnan asukasta
666 nimeä julkaistu palvelussa
758 nimeä lisäksi kerätty muualla

Osallistujat

1640
882 kerätty tässä palvelussa, joista
782 kunnan asukasta
666 nimeä julkaistu palvelussa
758 nimeä lisäksi kerätty muualla

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.