Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Ylöjärven irtisanoutuminen jätehuoltoa koskevasta yhteistoimintasopimuksesta

Ylöjärvi Kuntalaisaloite
Julkaistu 
3.1.2019
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Ylöjärvi on allekirjoittanut 16 muun pirkanmaalaisen kunnan kanssa yhteistoimintasopimuksen jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1.5.2012. Koska sopimus on monella tavalla epäedullinen niin kaupungin kuin kaupunkilaistenkin kannalta, niin me allekirjoittaneet ehdotamme Ylöjärven irtisanoutumista kyseisestä sopimuksesta. Yhteistoimintasopimuksen kohdassa 15 lausutaan, että "mikäli sopijakunta luovuttaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakkeet, päättyy myös tämä sopimus kyseisen sopijakunnan osalta".

Ylöjärven irtisanoutuminen yhteistoimintasopimuksesta on välttämätöntä monestakin syystä. Ensinnäkin Alueellisen jätehuoltolautakunnan paikkajako on epäoikeudenmukainen, mikä vaikuttaa päätöksentekoon. Lautakunnassa on 12 paikkaa joista Tampereella on 7 ja muilla kunnilla 5 (16). Ylöjärvellä ei ole paikkaa. Kaikessa päätöksenteossa Tampereella on selvä enemmistö, mikä tekee päätöksenteosta puolueellista ja epäsuhtaista. Myös lautakunnan käsittelyyn tulevat asiat valmistellaan pääasiassa Tampereen virkamiesten toimesta, jolloin muiden kuntien asiat jäävät vähemmälle huomiolle tai niitä ei huomioida ollenkaan.

Toiseksi, yhteistoimintasopimus on johtanut siihen, että Pirkanmaan Jätehuolto Oy:llä on yksinoikeus (=monopoli) järjestää ja hoitaa jätehuoltoa Pirkanmaalla. Se on vastoin kilpailulakia, jonka tarkoituksena on "terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta". Yksinoikeus heikentää ylöjärveläisten ja muissa pirkanmaalaisissa kunnissa toimivien yrittäjien asemaa. Tästä seuraa väistämättä, että paikallisilta yrittäjiltä työt vähentyvät ja osa joutuu jopa luopumaan ja lopettamaan toimintansa. Tämä lisää kaupungissa työttömyyttä ja heikentää toimeentulomahdollisuuksia. Monopoliasema heikentää aina ihmisten mahdollisuutta valita ja kilpailuttaa, ja siitä seuraa myös vinoutunutta vallan käyttöä.

Kolmanneksi, demokratian näkökulmasta on kunnan tarkoitusta vääristävää, jopa korruptoivaa, kun kunta alkaa harjoittaa liiketoimintaa. Silloin on hyvin todennäköistä, että kuntalain 1. pykälässä kunnalle säädetty tarkoitus "edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla" joutuu ristiriitaan liiketoimintaan liittyvien taloudellisten intressiensä kanssa, sillä liiketoiminnassa pyritään aina taloudellisen tuloksen ja voiton kasvattamiseen, mistä puolestaan voi seurata puolueellisuutta päätöksenteossa ja verojen jaossa.

Me allekirjoittaneet ehdotamme Ylöjärven irtisanoutumista yhteistoimintasopimuksesta ja jätehuollon järjestämistä niin, että se palvelee kuntalain 1. pykälässä mainittua kunnan tarkoitusta ja tehtävää. Siihen perustuen kaupungin tulee kehittää omaa jätehuoltoalaansa yhdessä kaupunkilaisten kanssa ottaen ympäristönäkökohdat ja alan mahdollistamat kehitysnäkymät huomioon. Kaupunkilaisia on asian kaikissa vaiheissa tiedotettava ja kuunneltava. Kaupungin tulee täyttää myös jätelain 35§, jossa sanotaan, että "jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin". Se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että paikallisilla lainmukaisesti toimivilla jätehuoltopalveluita tarjoavilla yrityksillä on todellinen mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaansa kunnassa / kaupungissa.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Markku Hietikko

Ylöjärvi


Ota yhteyttä aloitteen vastuuhenkilöön

Osallistujat

199

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.