Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Päästöjä vähentävä aloite

Kaarina Kuntalaisaloite
Julkaistu 
31.12.2018
Lähetetty kuntaan 
3.1.2019
Kunnan vastaus 
7.1.2019
Kunnan vastaus 
7.1.2019

Kunnan vastaus

Kaarinan kirjaamo on vastaanottanut aloitteen.
Aloite on lähetetty valmisteltavaksi teknisiin palveluihin ja ympäristönsuojeluun.

Aloitteen sisältö

Seuraan liikennettä ja myös ympäristöä aktiivisesti ja haluan tehdä aloitteen josta hyötyy niin kuntalaiset kuin ympäristökin, aloitteeni on kolmeosainen. Tämän aloitteeni hyöty on mitattavissa niin saaristossa kuin kaupungin imagossakin ja joskus on oltava edelläkävijä, muutos tapahtuu joka tapauksessa lähitulevaisuudessa ja ensimmäiset saavat hyödyn, esimerkiksi tukemalla alueelle perustettavia yrityksiä tekemään työtä muutoksen eteen.

1/Aloitteeni perusidea on Kaarinan kaupungin omistamien ajoneuvojen muuttaminen kaasukäyttöisiksi siten että ajoneuvoihin asennetaan kaasuvalmius bio- ja maakaasulle säilyttäen myös bensiini- tai diesel mahdollisuuden eli kaasu/bens-diesel hybridi. Henkilöautoihin tuon muuntamisen hinta vapailla markkinoilla on alle 3000€ ja raskaankaluston muuttaminen alle 7000€ ja konversio tuella koko kaupungin kaluston muuntaminen vielä edullisempaa.

2/ Kaarinan kaupungin alueella rakennettavien kohteiden sopimukseen vaatimus jossa raskaskalusto vain kaasuhybridillä varustetuilla raskailla työkoneilla. Näin kaupunki olisi edelläkävijä päästöjen vähentämisessä ja urakoitsijoiden vaihtaessa päästöttömään edulliseen kaasuun, he hyötyvät 'pitkässä juoksussa' muutoksesta. Samalla sopimus Gasumin tai jonkun muun kanssa kaasutankkaus pisteestä Kaarinaan. Sama kaasunkäyttö sopimus myös Kaarinan alueella oleville jätekuljetuksille, autot muunnettava kaasu/diesel hybrideiksi.

3/ Kaarina voisi pyytää tarjouksia joko kaupungin omistamaan tai yksityiseen omistukseen bio-polttoaine tehtaaseen osoittaen paikan entisen kaatopaikan alueelta. Bio-polttoaine tulee kasvamaan ja näin Turun itäpuolisten alueiden biojätteet voisi ohjata Kaarinan laitokseen Uudenkaupungin sijasta. Samalla jätekuljetusten kilometrimäärät vähentäisivät liikennettä koko Varsinais-Suomen alueella. Alueelle voisi suunnitella biokaasutehtaan jonka energia tulisi niin auringosta. tuulesta kuin omasta tuotteestakin. Tuulienergiana voisi käyttää kotimaisen OY Windside Production ltd tuotteita joita voi hyödyntää silloinkin kun roottorilapaiset tuulimyllyt ei pysty toimimaan. Heidän kanssaan voisi kehitellä yhteistyössä suurempia yksikköjä.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Jussi Kinnunen

Kaarina