Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kunnallinen kansanäänestys Helsinki-Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä

Helsinki Aloite kunnallisesta kansanäänestyksestä
Julkaistu 
7.12.2018
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Tässä kuntalaisaloitteessa on kyse kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä Malmin lentokentän tulevaisuudesta.

Helsingin kaupunki on aikaisemmin päättänyt, että Malmin lentokenttäalue käytetään kokonaisuudessaan asuntorakentamiseen. Tehtyjen päätösten ja kansalaismielipiteen välillä on olennainen ristiriita.

Malmin kohtalosta on kiistelty jo vuosikymmeniä, mutta Helsinki ei ole kertaakaan kysynyt asiassa suoraan kaupunkilaisten mielipidettä. Myöskään esitettyjä vaihtoehtoja ilmailutoiminnan ja asuinrakentamisen yhdistämisestä ei ole otettu huomioon tai selvitetty.

Kuuleminen ei ole ollut riittävää. Malmin lentokentän ilmailukäytöllä on vahva helsinkiläisten tuki: esimerkiksi TNS Gallupin vuonna 2017 tekemässä tutkimuksessa lentokentän haluaisi säilyttää 62 prosenttia helsinkiläisistä. Asian tärkeyttä kuvastaa myös se, että Malmin lentokentän jatkoa puoltanut kansalaisaloite (Lex Malmi) sai vain kahdessa kuukaudessa kerättyä vaaditut 50 000 allekirjoittajaa.

Kansanäänestystä ja riippumatonta mielipidemittausta on ehdotettu useita kertoja valtuustossa. Kaupunginvaltuusto ei kuitenkaan ole hyväksynyt näitä valtuustoaloitteita. Valtuusto on todettu, että aloitteen tulee tulla kansalaisilta, ei valtuuston sisältä.

Erityisen merkittävä kunnallinen asia

Malmin lentokentän kohtalo on monella tapaa erityisen merkittävä kunnallinen asia. Malmin lentokenttä on tärkeä osa Helsingin nykyistä ja varsinkin tulevaa yritystoimintaa, kaupunkikuvaa, historiaa ja virkistystoimintaa. Se on elävä, kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu kulttuuriympäristö, jolla on tutkitusti merkittäviä luontoarvoja mm. direktiivilajien elinympäristönä.

Ilmailullisesti kyse on monipuolisten lentomahdollisuuksien turvaamisesta Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla ja kokonaisen elinkeinosektorin (kaupallinen ilmailukoulutus) alueellisesta olemassaolosta. Malmi mahdollistaa alkaneen älykkään ilmailun kasvun ja erityisesti sähköisen, päästöttömän ilmailun tulevaisuuden potentiaalin.

Osaltaan asian kunnallinen erityismerkittävyys on korostunut silloin, kun tämä aloite on saanut taakseen kuntalaissa määritellyn vähimmäismäärän kuntalaisista asian saattamiseksi käsittelyyn.

Esitys

Suomi on demokraattinen valtio ja ensisijaisesti valta kuuluu kansalle. Kaupunki on asukkaitaan varten.

Me allekirjoittaneet kuntalaiset esitämme, että Helsinki järjestää viimeistään puolen vuoden kuluessa aloitteen luovuttamisesta kansanäänestyksen Malmin lentokenttäalueen käytöstä.

Toisekseen esitämme, että kaupunki lykkää kentän toiminnan alasajoon tähtäävien päätösten toimeenpanoa, kunnes mainittu äänestys on järjestetty.
Vaalikysymys:

Tuleeko Helsinki-Malmin lentokenttä säilyttää ilmailukäytössä?
A) Kyllä
B) Ei

Aloitteen lisätiedot


Vastuuhenkilöt

Timo Hyvönen

Helsinki

Kim Korkkula

Helsinki

Raimo Ilaskivi

Helsinki


Ota yhteyttä aloitteen vastuuhenkilöihin

Osallistu aloitteeseen


Vain kunnan asukkaat voivat osallistua tähän aloitteeseen. Osallistuminen vaatii vahvan tunnistautumisen.

Osallistu aloitteeseen

Vain kunnan asukkaat voivat osallistua tähän aloitteeseen. Osallistuminen vaatii vahvan tunnistautumisen.
11041 Osallistunutta
6 821 kerätty tässä palvelussa, joista
6 821 kunnan asukasta
5 600 nimeä julkaistu palvelussa
4 220 nimeä lisäksi kerätty muualla

Osallistujat

11041
6 821 kerätty tässä palvelussa, joista
6 821 kunnan asukasta
5 600 nimeä julkaistu palvelussa
4 220 nimeä lisäksi kerätty muualla

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.